​ČEBELARJI, POZOR! Ali ste prejeli kuverto z vlogo in dopisom?

21.10.2021 14:06:44
Ekonomika

V kolikor menite, da ste upravičeni do nadomestila škode v čebelarstvu za leto 2021 in niste prejeli dopisa iz Čebelarske zveze Slovenije po pošti, sta vloga in navodila za izpolnjevanje vloge na voljo v priponki.

Prav tako je v priponki primer pravilno izpolnjene kuverte. Kuverte z izpolnjenimi vlogami pošljete po priporočeni pošti na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Javno svetovalno službo v čebelarstvu.

Tina Žerovnik, 
svetovalka za ekonomiko čebelarjenja pri JSSČ

Fotografije