Pogreb in žalna seja za pokojnega Janeza Miheliča (1946-2021)

19.10.2021 12:56:47
Tajništvo
V soboto, 16. oktobra 2021, naj je zapustil dolgoletni urednik revije Slovenski čebelar g. Janez Mihelič, član Čebelarskega društva Domžale. Pogreb bo v četrtek, 21. oktobra 2021, ob 15.00 uri na pokopališču v Ihanu.
V dogovoru z njegovo družino, ČD Domžale in Čebelarsko zvezo Slovenije se bomo od njega poslovili s čebelarskimi prapori ČZS in ČD. V imenu ČZS in ČD Domžale bo pogrebni govor imel g. Andrej Jus, član Upravnega odbora ČZS in predsednik ČD Domžale. Žalna seja za pokojnega Janeza Miheliča, pa bo potekala na naslednjem Upravnem odboru ČZS v četrtek, 9. decembra 2021, ob 18.00 uri na Čebelarski zvezi Slovenije, Brdo 8, Lukovica. Na njej se bomo zbrali pokojnikova družina, vodstvo ČZS, člani UO ČZS, zaposleni ČZS, čebelarji ČD Domžale, nekdanji sodelavci pokojnika in ostali čebelarji.
 
JANEZ MIHELIČ, 21. 11. 1946–16. 10. 2021
Janez Mihelič se je rodil leta 1946 v Ljubljani. S čebelami se je začel ukvarjati med študijem biologije na Ljubljanski Biotehniški fakulteti leta 1970. Na prošnjo takratnega predsednika čebelarske organizacije Valentina Benedičiča se je med študijem biologije odločil za specializacijo na področju čebelarstva. Opravil je prakso na inštitutu v Oberurslu pri dr. Friedrichu Ruttnerju v Nemčiji in njegovem bratu na čebelarskem inštitutu v Lunz am Zee v Avstriji. Končal je fakultativni študij čebelarstva pri dr. Jožetu Riharju in opravil pri njemu tudi diplomsko nalogo z naslovom Umetno osemenjevanje čebeljih matic. Nato se je zaposlil za pet let v Medexu v Ljubljani in opravljal naloge vodje kontrolnega laboratorija za čebelje pridelke. Nato je leta 1975 postal glavni urednik revije Slovenski čebelar pri takratni Zvezi čebelarskih društev Slovenije in to delo opravljal dobrih 32 let do upokojitve leta 2007, kar je največ izmed vseh urednikov Slovenskega čebelarja. Bil je čebelarski organizator, pisec, predavatelj, urednik Zbornikov predavanj državnih čebelarskih posvetov, soavtor knjige Čebelarstvo (1982), Čebelarskega terminološkega slovarja (2008), knjige Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje, I. del (2008), predsednik različnih komisij UO ČZS in strokovni vodja izobraževanja. Predaval je po čebelarskih društvih in tudi v Šoli čebelarjenja Antona Janše področje Biologija čebel. V okviru ČD Domžale je opravljal funkcijo tajnika in predsednika društva. V letih 1999-2003 je bil član slovenskega organizacijskega komiteja za pripravo svetovnega kongresa Apimondia 2003 v Ljubljani.
 
ČZS

Fotografije