ČZS danes obrazce za čebelarje oddala na pošto!

18.10.2021 16:14:07
Predsednik
ČZS danes obrazce za čebelarje oddala na  pošto!
 
V petek, 15. 10. 2021, je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Čebelarska zveza Slovenije je po pridobitvi podatkov s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po pošti poslala čebelarjem, ki imajo registriranih 10 ali več čebeljih družin, tiskane Vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 in pisna Navodila za izpolnitev vloge.  Rok za oddajo vloge je 27. oktober 2021.
 
Odlok je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3255/odlok-o-financni-pomoci-za-nadomestilo-skode-v-cebelarstvu-v-letu-2021