Strokovna razprava o ekološkem čebelarstvu

16.09.2021 9:54:16
Tehnologija
Ekološko čebelarjenje predstavlja obliko in način čebelarjenja, ki  le počasi pridobiva  večji pomen v slovenskem čebelarskem prostoru.
Slovenija ima pestre naravne danosti z bogato krajinsko členitvijo,  avtohtono kranjsko čebelo, različnimi tipi pokrajin in podnebji, ter ima tako odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina čebelarjenja. Ta pomembno prispeva k zagotavljanju neoporečnih čebeljih pridelkov in  ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti.
O ekološkem čebelarjenju je  tekla  beseda včeraj  v  čebelarskem domu  v Polhovem Gradcu , kjer je Javna svetovalna služba v čebelarstvu   organizirala strokovni posvet  o ekološkem čebelarstvu.
V njemu so sodelovali :
Mitja Zupančič - svetovalec specialist  za področje ekološkega kmetovanja  – s temo:  Zahteve in prednosti ekološkega čebelarjenja. V predavanju so  bili izpostavljeni  izzivi   za v prihodnje v smislu uvrstitve ekološkega čebelarstva v novo programsko obdobje programa razvoja podeželja, katerega obrisi se že kažejo, podrobnosti pa bodo opredeljene v prihodnje. Izpostavljene so bile tudi nekatere novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju EU, kot je npr. skupinsko certificiranje, ter tudi nekatere za enkrat manjše novosti glede pravil za ekološko čebelarstvo. Predstavljeno so bili izzivi ekološkega čebelarstva ki so : v prihodnje pričakovana rast trga z ekološkimi čebeljimi proizvodi – povpraševanje – ponudba, vse večje povpraševanje po eko hrani, pijači in drugih proizvodih. Industrija išče nadomestila za „umetna sladila“ – možna uporaba medu. Farmacija, industrija kozmetike in osebne nege, širi nabor, kot tudi obseg ekoloških proizvodov oziroma naravnih proizvodov.

Vlado Auguštin svetovalec specialist za tehnologijo pri JSSČ – s temo :  Prehod iz alternativnega v ekološko čebelarjenje s povdarkom na kvaliteti propolisa in voska.  V temi so  je bila predstavljena tehnologija prehoda iz konvencionalnega v ekološko čebelarjenje, s katero lahko iz notranjosti čebeljega panja lahko odstranimo s kumafosom  in amitrazom onesnažen vosek in propolis. Izpostavljena je bila problematika pomanjkanje kvalitetnega voska na slovenskem tržišču.

Primož Božnar iz podjetja Hiša medu Božnar je predstavil lastno podjetje, ki ima imamo dolgoletne izkušnje s področja pridelave in predelave čebeljih pridelkov, ter imajio lastno ekološko čebelarstvo. Surovine dobijo tudi od zunanjih sodelavcev – čebelarjev. Tako imajo vedno na razpolago vse vrste medu, ki jih lahko pridelamo v Sloveniji. Njihove izdelke lahko kupite v bolje založenih trgovinah po Sloveniji ali pri njih v Polhovem Gradcu. G. Božnar je izpostavil  problematiko premajhne pridelave slovenskih ekoloških čebeljih pridelkov, za katere je na slovenskem tržišču  iz leta v leto večje povpraševanje.

Po predavanjih se je razvnela živahna debata o problemih s katerimi se srečujejo čebelarji pri ekološkem čebelarjenju.
Na koncu  še zahvala vodstvu Hiše medu Božnar, na odlični organizaciji posveta, ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-19.
 
Vlado Auguštin