Slovenski čebelar 5-2021

03.05.2021 17:53:05
Slovenski čebelar
GLASUJTE!
Objavljamo vmesno, mesečno glasovanje za naj strokovni članek v Slovenskem čebelarju št. 4, april 2021 – PREDHODNA ŠTEVILKA in vas vabimo, da v anketi izmed 10 članki glasujete za naj strokovni članek po vaši presoji.
GLASUJTE >>> TUKAJ
 
 
KAZALO
 
UVODNIK
Malči Božnar
OBVESTILA ČZS
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Blaž Šercelj: Dobra praksa pridobivanja sortnega medu
Julijan Batištuta: Točenje medu v prevoznem čebelarstvu z uporabo transportne točilnice
Simon Golob: Čebelje družine po aprilski pozebi in v prihodnje
Vlado Auguštin: Brezmatična družina
Peter Podgoršek, Eva Cukjati, Jernej Bubnič, dr. Maja Smodiš Škerl in dr. Janez Prešern: Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2020
dr. Peter Kozmus in Tomaž Samec: Izvajanje osnovne odbire, prepoznavanje križancev in zamenjava matic
dr. Janez Prešern, Jan Mihelič, doc. dr. Milan Kobal: O donosih in gostoti čebeljih družin
dr. Andreja Kandolf Borovšak in Tone Žakelj: Čebelji pridelki in covid-19
Blaž Ambrožič: Razraščanje bele omele (Viscum album) na lipi
GLAVARJEVO LETO
zasl. prof. dr. Andrej Šalehar in Anton Tomec: Ohranjena čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja (I. del)
ZDRAVJE ČEBEL
Alenka Jurić, dr. vet. med. in Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.: Smernice NVI za preprečevanje pojava in širjenja hude gnilobe čebelje zalege
DELO ČEBELARJA
Franko Dolgan: Čebelarjeva opravila v maju
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
BLAŽ ŠERCELJ: DOBRA PRAKSA PRIDOBIVANJA SORTNEGA MEDU
Dober sortni med je odraz dobre čebelje paše in vestnega čebelarjevega dela. Kot čebelar imam lahko vpliv le na svoje delo, potruditi pa se moram, da čebelam zagotovim dobro pašo. Kot prevozni čebelar skušam redno spremljati stanje v naravi. Tako mi ni nikoli odveč prepotovati več 100 kilometrov okoli znanih stojišč in spremljati vegetacijski razvoj in razvoj ušic ter kaparjev …
 
JULIJAN BATIŠTUTA: TOČENJE MEDU V PREVOZNEM ČEBELARSTVU Z UPORABO TRANSPORTNE TOČILNICE
Čebelarimo s tremi prevoznimi čebelnjaki (78 AŽ-panjev 11 + 3) in s stacionarnim čebelnjakom (64 AŽ-panjev 11 + 3), ki je bil zgrajen predvsem za potrebe čebelarskega turizma. Ob tem številu čebeljih družin je pri točenju nastalo ozko grlo, zato smo prilagodili način točenja …
 
SIMON GOLOB: ČEBELJE DRUŽINE PO APRILSKI POZEBI IN V PRIHODNJE
Kakor smo že vajeni iz nekaj preteklih let, je tudi letošnjo pomlad pokvarilo slabo aprilsko vreme. Meteorologi so imeli žal prav, ko so napovedali močne ohladitve, nekaj dni izrazito nizkih temperatur, pa tudi sneg celo v nižinah. Tem vremenskim nevšečnostim je sledilo obdobje skoraj vsakodnevnih padavin in za ta čas nizkih temperatur. Pozeba in pregovorno muhasto aprilsko vreme sta tako pokončala letino marsikaterega kmetovalca, močno pa prizadela tudi čebelarsko panogo …
 
VLADO AUGUŠTIN: BREZMATIČNA DRUŽINA
Čebelarji med svojim rednim delom s čebelami pogosto najdemo družino brez matice. Razlogov, zakaj v panju ni matice, je veliko, najpogostejši vzrok pa smo čebelarji sami. Matico lahko med delom nevede poškodujemo ali ubijemo z  nerodnim rokovanjem s sati ali na kakšen drug način. Tudi uporaba materialov za kadilnik, ki oddajajo vroč dim, je lahko razlog, da se čebele zelo razburijo in same ubijejo svojo matico …
 
PETER PODGORŠEK, EVA CUKJATI, JERNEJ BUBNIČ, DR. MAJA SMODIŠ ŠKERL IN DR. JANEZ PREŠERN: REZULTATI VZREJNE DEJAVNOSTI V LETU 2020
V letu 2020 je vzorce čebel za odobritev vzreje oddalo 32 vzrejevalcev. Za vsako družino smo določili kubitalni indeks in prisotnost spor noseme. Delovna skupina je pregledala rezultate izvedenih analiz, pregledala vsa vzrejališča in ocenila mirnost čebel na  satju, strnjenost zalege in obarvanost obročkov zadka …
 
DR. PETER KOZMUS IN TOMAŽ SAMEC: IZVAJANJE OSNOVNE ODBIRE, PREPOZNAVANJE KRIŽANCEV IN ZAMENJAVA MATIC
Izvajanje osnovne odbire v čebelarstvu je selekcija čebeljih družin glede na obarvanost obročkov na zadku čebel delavk. V Sloveniji smo lahko ponosni na ohranitev naše čebele. Kljub temu danes kranjski čebeli, poleg podnebnih sprememb in novih čebeljih bolezni, grozi tudi vdor drugih čebeljih podvrst in selekcioniranih linij. S tem se povečuje delež čebel, ki imajo obročke zadkov obarvane rumeno ali oranžno. Te čebele so križanci med našo čebelo in čebelami sosednjih populacij. Če imamo v čebelji družini več kot dva odstotka čebel z rumenimi ali oranžnimi obročki na zadku, je treba zamenjati matico. S tem ukrepom iz populacije čebel v Sloveniji izločamo križance …
 
DR. JANEZ PREŠERN, JAN MIHELIČ, DOC. DR. MILAN KOBAL: O DONOSIH IN GOSTOTI ČEBELJIH DRUŽIN
V gorenjskih čebelarskih krogih je pogosto slišati, da ob dobrem medenju čebele »na sfolgajo sprot pobirat«, torej stavek, ki pri raziskovalcu takoj sproži dve bistveni vprašanji: 1) kako pogosta je dobra letina (in kakšne so sezone vmes) ter 2) kako bi to lahko pomerili in preverili …
 
DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK IN TONE ŽAKELJ: ČEBELJI PRIDELKI IN COVID-19
Na virtualnem simpoziju apiterapije, ki sta ga 27. marca 2021 organizirali ČZS, JSSČ, in ČZD Maribor, je zdravnica Cristina Aosan iz Romunije govorila tudi o uporabi čebeljih pridelkov še zlasti propolisa proti koronavirusni bolezni 2019 (covid-19), ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2 …
 
BLAŽ AMBROŽIČ: RAZRAŠČANJE BELE OMELE (VISCUM ALBUM) NA LIPI
Bela omela na lipovih drevesih je na Gorenjskem kar velik problem, saj skoraj ni lipovega drevesa brez te polzajedavske rastline. Gre za močno razvejan grmiček v premeru 30 do 100 cm, kroglaste oblike. Listi so vednozeleni usnjati, podolgasti in ob steblu zoženi z neizrazitimi podolgastimi žilami. Cvetovi so bledo rumeni, nameščeni pa so na koncu vejic tesno drug ob drugem. Plodovi so svetleče se bele barve in so v velikosti in obliki grahovega zrna. Plod vsebuje enega do dve semeni, ki jih raznašajo ptiči. Včasih so s pomočjo lepila, izdelanega iz plodov, ptiče tudi lovili, zato beli omeli pravimo tudi ptičji lim. Bela omela pa se ne razrašča le na lipi, ogroža tudi druge drevesne vrste, celo sadno drevje …
 
ZASL. PROF. DR. ANDREJ ŠALEHAR IN ANTON TOMEC: OHRANJENA ČEBELARSKA PISNA ZAPUŠČINA PETRA PAVLA GLAVARJA (I. DEL)
Peter Pavel Glavar (1721–1784) je čebelaril v času prve zlate dobe kranjskega čebelarstva (1750–1820) v Komendi od leta 1744 do prve polovice leta 1766 in na Lanšprežu od druge polovice leta 1766 do leta 1784. To je bil čas, ko se je kranjsko čebelarstvo neizbrisno zapisalo v svetovno čebelarstvo. Peter Pavel Glavar je svoja osnovna čebelarska znanja pridobil od gorenjskih čebelarjev, veliko pa ga je črpal iz tujih čebelarskih knjig. Danes so v Glavarjevi knjižnici v Komendi ohranjene tri dragocene nemške čebelarske knjige – dve izdani leta 1766 in ena leta 1769 …
 
ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED. IN ANITA VRANIČAR NOVAK, DR. VET. MED.: SMERNICE NVI ZA PREPREČEVANJE POJAVA IN ŠIRJENJA HUDE GNILOBE ČEBELJE ZALEGE
Od pomladi 2020 poteka sanacija hude gnilobe čebelje zalege na podlagi novega pravilnika (Pravilnik za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege, Ur. l. RS, št. 10/20, 61/20). O sumu na hudo gnilobo čebelje zalege mora čebelar takoj obvestiti pristojnega veterinarja Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) …
 
FRANKO DOLGAN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V MAJU
Ta mesec je v naših krajih obilo različne paše, zato čebelje družine dosežejo vrhunec, kar se pokaže pri točenju medu ali pa v rojenju. Se pravi, da je to najlepši mesec, v katerem pa je tudi največ dela. Jaz svojim krožkarjem ter mentorirancem v šali rečem, da je to mesec, ko vam čebele oprostijo skoraj vsako neumnost, ki jo naredite pri njih. Tudi če boste po nesreči stisnili matico, si bodo čebele vzredile drugo, seveda iz zasilnega matičnika. Čebelja družina ne bo propadla zaradi takšne napake. Zaradi vseh teh značilnosti je ta mesec kot nalašč za prenos teorije v prakso. Ob morebitnih napakah boste seveda zmanjšali količino iztočenega medu ali pa boste celo ob točenje. Kljub vsemu vam bodo čebele preživele in vi se boste nekaj naučili iz lastnih napak. Čebelarji, ki živimo od čebel, pa si napak ne smemo privoščiti …