Sodelujte v ukrepu: Spodbujanje osnovne odbire in menjava matic

03.05.2021 9:57:10
Tajništvo
ČZS bo tudi v letošnjem letu izvajala ukrep: Spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic, ki ga financira MKGP. V okviru ukrepa bo zamenjanih 1200 čebeljih matic, v tistih družinah, ki ne izkazujejo morfoloških lastnosti kranjske čebele.
Najprimernejše obdobje, za izvajanje osnovne odbire, je od meseca junija dalje, ko so na trgu prisotne mlade matice naših vzrejevalcev.
Čebelarji, bodite pri pregledih čebeljih družin pozorni na obarvanost obročkov na zadkih čebel delavk. V primeru, da v družinah ugotovite prekomerno število (več kot 2 %) čebel delavk z rumenimi obročki na zadkih, si te družine označite in čim prej poskrbite za zamenjavo matic.
Če ste pri tem v dvomih, pokličete terenskega svetovalca JSSČ, ki vam bo ob obisku svetoval in vas vključil v ukrep.
Poleg tega je zelo priporočljivo, da iz panja, v katerem ugotovite križance, do zamenjave matic, izrezujete vso zaleženo trotovino, da troti z opraševanjem sosednjih mladih matic te lastnosti dodatno ne širijo v okolje.

Za ohranitev kranjske čebele smo odgovorni vsi čebelarji, zato delujmo odgovorno!

dr. Peter Kozmus
strokovni vodja PRO