Čebela BERE med!

21.04.2021 9:28:55
Tajništvo
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je skupaj z LAS Mežiške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja in LAS Mislinjske in Dravske doline prijavil na 5. javni razpis MKGP za podukrep 19.3. – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalno akcijskih skupin, operacijo sodelovanja Čebela bere med. Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje, bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji. Tekom operacije je nastala tudi slikanica, ki bo po knjižnicah spremljala čebelarski kotiček. Slikanica bo podarjena otrokom, ki bodo obiskali knjižnico, bodisi na dogodku ob prihodu čebelarskega kotička ali kasneje. Pri obeh aktivnostih, čebelarskem kotičku in slikanici, so svojo podporo nudila lokalna čebelarska društva, ki so s svojim znanjem o čebelah pomagali pri izvedbi obeh aktivnosti. Obenem je tako prišlo do prenosa znanj tudi med čebelarji, saj ima vsako območje svoje posebnosti in znanja, tudi na področju čebelarstva.
Za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti bodo prvotno izvedene investicije v posamezne knjižnice. Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline bo urejen večnamenski prostor v Krajevni knjižnici Mozirje, v Šmartnem ob Paki se bo uredila zunanja knjižnica oziroma čitalnica, Krajevna knjižnica Ljubno pa bo z investicijo v opremo pridobila nove prostore v na novo kupljenem Zadružnem domu, saj trenutni ne zadostujejo pogojem. V LAS Raznolikost podeželja bodo investirali v opremo za novo knjižnico v Štorah ter opremo za Knjižnici v Laškem in Rimskih Toplicah. LAS Mežiške doline bo preko operacije uredil grajsko kavarno s čitalnico, s katero bo knjižnica pridobila nov prostor za izvajanje aktivnosti in kotiček za lahko branje ter fotovoltaiko na učnem čebelnjaku na Piglnu. LAS Mislinjske in Dravske doline bo preko operacije uredila dve knjižnici, Knjižnico Radlje ob Dravi in Knjižnico Vuzenica, z nakupom raznolike potrebne opreme. LAS Spodnje Savinjske doline bo v Knjižnici Žalec investiral v ureditev vrta, nakup računalniške opreme, pravljične nahrbtnike in premični bralni kotiček.
Knjižnice bodo s pomočjo kupljene opreme in urejenih prostorov izvedle številne aktivnosti, od delavnic, izobraževanj, prireditev, literarnih natečajev, festivalov…

ČEBELARSKI KOTIČEK NA OBMOČJU LAS-ov v letu 2021/2021

MESEC IN OBMOČJE LAS (KNJIŽNICE)

April 2021: LAS Spodnje Savinjske doline
Maj 2021: Knjižnica Ljubno ob Savinji (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
Junij 2021: LAS Mežiške doline
Julij 2021: Knjižnica Šmartno ob Paki (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
Avgust 2021: Vuzenica (LAS Mislinjske in Dravske doline)
September 2021: Radlje ob Dravi (LAS Mislinjske in Dravske doline)
Oktober 2021: Knjižnica Laško (LAS Raznolikost podeželja)
 November 2021: Knjižnica Mozirje (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
December 2021: LAS Spodnje Savinjske doline
Januar 2022: Knjižnica Ljubno ob Savinji (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
Februar 2022: Knjižnica Štore (LAS Raznolikost podeželja)
Marec 2022: Knjižnica Laško (LAS raznolikost podeželja)
April 2022: LAS Spodnje Savinjske doline
Maj 2022: Knjižnica Mozirje (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
Junij 2022: LAS Mežiške doline
Julij 2022: Knjižnica Šmartno ob Paki (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline)
Avgust 2022: Vuzenica (LAS Mislinjske in Dravske doline)
September 2022: Radlje ob Dravi (LAS Mislinjske in Dravske doline)
Oktober 2022: Knjižnica Štore (LAS Raznolikost podeželja)

Vljudno vabljeni!

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Ivanka Orešnik
Anja Kumprej


 

Fotografije