Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije – državna nagrada Zlata čebela

05.03.2021 8:11:27
Tajništvo
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije – državna nagrada Zlata čebela
 
Predsedniku  Čebelarske zveze Slovenije, g. Boštjanu Noču se je jeseni 2018 porodila ideja o nagradi Zlata čebela po vzoru »Nobelove nagrade« za največje dosežke v čebelarstvu v svetu, ki bi jo podeljevala država Slovenija. Prvič je bila ideja predstavljena na skupnem sestanku Čebelarske zveze Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Tako smo 10.12.2018 posredovali uradno pobudo o nagradi Zlata čebela na vse državne institucije ( Urad predsednika RS, Vlada RS, predsedniku državnega zbora, in poslanske skupine).  Poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je med prvimi podporo dal predsednik Državnega sveta g. Kovšca. Idejo so zatem podprli vsi.
Predlog o podelitvi nagrade Zlata čebela je bil vključen v Načrt aktivnosti Vlade Republike Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije na 30. redni seji 9. maja 2019. V njem je nagrada Zlata čebela opredeljena kot ena od ključnih aktivnosti  v okviru prve prednostne naloge, posvečene informiranju javnosti in promociji o pomenu čebel in čebelarstva.
Osnutek Zakona o nagradi Zlata čebela, ki predstavlja pravno podlago za podelitev nagrade, je bil objavljen na e-demokraciji in prvič posredovan v medresorsko usklajevanje aprila 2020.  Do jeseni 2020 so bila s strani vseh zainteresiranih ministrstev pridobljena mnenja oz. soglasja, zakon pa dopolnjen v skladu s pridobljenim mnenji.  Medresorsko usklajen predlog Zakona o nagradi Zlata čebela je bil potrjen na Vladi Republike Slovenije 15. decembra 2020.  Vlada RS ga je poslala Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku.  Tako je 3. 3. 2021 DZ z 81 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o nagradi Zlata čebela, ki bo vzpostavil sistem podeljevanja najvišje državne nagrade na področju promocije, ohranjanja in raziskav čebel in drugih opraševalcev.
S podeljevanjem nagrade Zlata čebela se bo spodbujalo in podpiralo inovativnost, vrhunskost posameznikov ali pravnih oseb, ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni ravni, hkrati pa tudi spodbujalo krepitev aktivnosti, povezanih z delom in izjemnimi dosežki posameznika ali pravnih oseb na prej navedenih področjih.
Nagrada zlata čebela bo najvišja državna nagrada za izjemne dosežke na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev ter za ozaveščanje o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi, je ob obravnavi predloga v torek dejal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek.
Nagrado bodo praviloma podeljevali na svetovni dan čebel, 20. maja. Podeljeval jo bo poseben odbor, izročil pa jo bo predsednik republike. Odbor bo na predlog kmetijskega ministra imenovala vlada za štiri leta. Odbor bo imel sedem članov, od katerih bo eden minister, šest pa jih bo predlagal minister, lahko tudi na podlagi javnega poziva.
ČZS se zahvaljuje vsem, ki so pripomogli, da je do zakona prišlo, predvsem pa Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poslancem, ki so soglasno podprli predlog in ponovno dokazali, da čebele povezujejo in združujejo.
 
Boštjan Noč, predsednik