Slovenski čebelar 3-2021

23.02.2021 14:26:28
Slovenski čebelar
GLASUJTE!
Objavljamo vmesno, mesečno glasovanje za naj strokovni članek v Slovenskem čebelarju št. 2, februar 2021 – PREDHODNA ŠTEVILKA in vas vabimo, da v anketi izmed 12 članki glasujete za naj strokovni članek po vaši presoji.
GLASUJTE >>> TUKAJ
 
KAZALO
 
UVODNIK
dr. Janez Prešern
OBVESTILA ČZS
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
dr. Peter Kozmus: Pomen trotov in njihove vzreje za boljše čebele
Ivana Kovačević in Matija Koštomaj: Ohranjanje lokalne populacije kranjske čebele v biosfernem območju Kozjansko in projekt Varuh
Marija Sivec: Kako nam lahko koristijo zgodnji troti
Simon Golob: Napotki za premik čebeljih družin
dr. Nataša Lilek: Kratki napotki za pridobivanje cvetnega prahu
dr. Aleš Gregorc, dr. vet. med.: Učinkovitost izrezovanja trotovine glede na mesec
Eva Markun in Matjaž Levičar: Vpliv podnebnih sprememb na čebelarstvo in strategija prilagajanja čebelarstva (II. del)
Franc Šivic: Čebelarsko leto 2021 je v znamenju Petra Pavla Glavarja (1721–1784)
Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
Franko Dolgan: Čebelarjeva opravila v marcu
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
DR. PETER KOZMUS: POMEN TROTOV IN NJIHOVE VZREJE ZA BOLJŠE ČEBELE
Število trotov v čebeljih družinah uravnavajo delavke z gradnjo trotovskih celic in s čiščenjem pred zaleganjem matice. Čebelarji pogosto trotovsko zalego iz družin odstranjujemo nesistematično, ker se zavedamo, da se varoje raje in uspešneje razmnožujejo v trotovski kot delavski zalegi. Na ta način zmanjšujemo napadenost družin z varojami, vendar: Ali so troti v panju res tako nepomembni oz. nekoristni, da jih lahko odstranjujemo iz družin, ne da bi ob tem čebelam povzročali škodo …
 
IVANA KOVAČEVIĆ IN MATIJA KOŠTOMAJ: OHRANJANJE LOKALNE POPULACIJE KRANJSKE ČEBELE V BIOSFERNEM OBMOČJU KOZJANSKO IN PROJEKT VARUH
V osrednjem biosfernem območju Kozjansko smo leta 2019 začeli izvajati trajnostni projekt Varuh, namenjen ohranjanju lokalne populacije avtohtone kranjske čebele Apis mellifera carnica. V rejnem okrožju Bohor smo vzpostavili plemenilno središče Podskalica z dvema rasno čistima plemeniščema čebeljih matic za kranjsko čebelo. Cilj projekta Varuh je spodbuditi čebelarje v rejnem okrožju Bohor k osnovni odbiri čebel znotraj lastnega čebelarstva, predvsem pa k načrtni vzreji trotov za potrebe ohranjanja vitalnosti lokalne populacije. Dve plemenilni lokaciji po potrebi oskrbujeta čebelarje v rejnem okrožju Bohor s selekcioniranimi oprašenimi maticami, potencialnimi trotarji za naslednjo sezono. V primeru izgub čebel v ožjem območju plemenišča je predvidena pomoč čebelarjem pri ponovni vzpostavitvi lokacije. Strokovno in logistično podporo nudita registrirani vzrejališči čebeljih matic Medokošt in Medovita, Matija Koštomaj in Ivana Kovačevič, ki sva projekt idejno tudi zasnovala …
 
MARIJA SIVEC: KAKO NAM LAHKO KORISTIJO ZGODNJI TROTI
Večina čebelarjev ne ve, da so nekatere čebelje družine, take s šestimi sati zalege, že marca sposobne graditi satje. Če je ugodno vreme in je dotok medičine v panj, se čebele pospešeno pripravljajo na novo sezono. Zavedati se moramo, da čebele v tem času ne nabirajo zaloge za nas, čebelarje. Stare pašne čebele nabirajo zalogo medu za tiste mlade panjske čebele, ki bodo ostale v panju, in njihovo novo matico. Potem pa gredo …
 
SIMON GOLOB: NAPOTKI ZA PREMIK ČEBELJIH DRUŽIN
Spomladanski meseci so čas, ko čebelarji začenjamo premikati čebelje družine, naj gre za premike celotnih prevoznih enot z namenom izkoriščanja prvih gospodarskih paš ali posameznih čebeljih družin, katerih premik je posledica nakupa, prodaje ali pa prestavitve čebeljih družin iz enega našega čebelnjaka v drugega …
 
DR. NATAŠA LILEK: KRATKI NAPOTKI ZA PRIDOBIVANJE CVETNEGA PRAHU
Največji izziv pred začetkom smukanja cvetnegaprahu je izbira ustreznega osmukalnika. O  optimizaciji pridelave cvetnega prahu z uporabo zunanjih kot tudi notranjih osmukalnikov smo v Slovenskem čebelarju že pisali. Več let zaporedoma smo tudi testirali nekatere osmukalnike, ki so na voljo na slovenskem trgu, opisali njihove karakteristike in funkcionalnost z oceno donosov. Podrobnejše rezultate najdete v končnem poročilu aplikativne raziskave Karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo, ki je objavljeno na spletni strani www.czs.si/content/E14 ...
 
DR. ALEŠ GREGORC, DR. VET. MED.: UČINKOVITOST IZREZOVANJA TROTOVINE GLEDE NA MESEC
Ali je izrezovanje trotovine kot ukrep za manjšanje števila varoj v čebelji družini določene mesece učinkovitejši kot druge glede na razmerje deleža trotovske in delavske zalege …
 
EVA MARKUN IN MATJAŽ LEVIČAR: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA ČEBELARSTVO IN STRATEGIJA PRILAGAJANJA ČEBELARSTVA (II. DEL)
V prvem delu smo opisali dosedanji vpliv podnebnih sprememb na donose medu, v tem članku pa bomo podrobneje opisali projekcije podnebnih sprememb za Slovenijo do leta 2100 ter njihov predvideni vpliv na glavni vir medenja – gozdove …
 
FRANC ŠIVIC: ČEBELARSKO LETO 2021 JE V ZNAMENJU PETRA PAVLA GLAVARJA (1721–1784)
Življenje in delo tega našega rojaka, ki se je rodil pred 300 leti v Komendi na Gorenjskem kot nezakonski sin neznane slovenske matere in malteškega viteza barona Jakoba Testaferrate, me je zanimalo že v času študentskih let. Z navdušenjem sem takrat prebiral zgodovinsko povest Ivana Pregla z naslovom Peter Pavel Glavar – lanšpreški gospod, nekaj desetletij kasneje pa knjigo Ivana Sivca In večno bodo šumele lipe …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
NEMČIJA – Konec aprila 2020 je v reviji Toxicon izšloporočilo iz Kitajske, v katerem pisec trdi,  da v njihovi državi ni umrl noben čebelar za covidom-19 niti se to ni zgodilo v najbolj prizadeti provinci Wuhan. V študijo je bilo vključenih 5115 čebelarjev, od tega 723 v Wuhanu …
 
FRANKO DOLGAN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V MARCU
V marcu se že vidno pozna podaljšanje dneva in narava že dobiva vedno močnejšo zeleno barvo. Še vedno so lahko prisotne nenadne in velike spremembe vremena. Na začetku marca so lahko še vedno zimske razmere, v drugi polovici pa se že otopli. Tudi čebele se že pospešeno pripravljajo na sezono, saj izkoristijo prebujanje narave, namreč ta mesec imajo na razpolago trobentice, zvončke, vrbo ivo, proti koncu meseca pa tudi cvetove breskev, marelic ter raznih vrst sliv. Za čebelarje pa to pomeni prvo resno delo s čebelami. Ta mesec pri čebelah začnemo preglede, ukrepamo pri družinah, ki so izgubile matico, uredimo gnezda. V tem mesecu že z lahkoto opazimo razliko med močnimi in slabimi družinami …