Slovenski čebelar 2-2021

29.01.2021 10:52:08
Slovenski čebelar
GLASUJTE!
Objavljamo vmesno, mesečno glasovanje za naj strokovni članek v Slovenskem čebelarju št. 1, januar 2021 - PREDHODNA ŠTEVILKA in vas vabimo, da v anketi izmed devetimi članki glasujete za naj strokovni članek po vaši presoji.
GLASUJTE >>> TUKAJ

KAZALO
 
UVODNIK
Gal Oblišar
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Eva Markun in Matjaž Levičar: Vpliv podnebnih sprememb na čebelarstvo in strategija prilagajanja čebelarstva (I. del)
mag. Andrej Breznikar: Kako poteka obnova gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja v Sloveniji
Simon Golob: Zaščita in barvanje čebeljih panjev
Simon Golob: Na kaj moramo biti pozorni pri postavitvi in registraciji čebelnjaka
dr. Andreja Kandolf Borovšak: O krmljenju čebeljih družin
Nataša Klemenčič Štrukelj in Barbara Dimc: Čebelarski turizem – certificiranje in zakonodaja, predstavitev dobre prakse
Tomaž Petavar: Odstranljive in okolju prijazne etikete za med
dr. Andreja Kandolf Borovšak, dr. Nataša Lilek, Tomaž Samec: Čebelji pridelki v apiterapiji
Vesna Kitthiya: Izdelava preprostih gnezdilnic za čebele samotarke
Brane Borštnik: Novice iz sveta
zasl. prof. dr. Andrej Šalehar: Sporočilo o smrti Petra Pavla Glavarja v Laibacher Zeitungu
DELO ČEBELARJA
Franko Dolgan: Čebelarjeva opravila v februarju
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
EVA MARKUN IN MATJAŽ LEVIČAR: VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA ČEBELARSTVO IN STRATEGIJA PRILAGAJANJA ČEBELARSTVA (I. DEL)
V zadnjem desetletju postaja vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo vedno očitnejši. Tudi v čebelarstvu že nekaj let opažamo vedno večji vpliv podnebnih sprememb na razvoj čebeljih družin in začetek cvetenja različnih medonosnih vrst ter s tem na medenje. Da bi pridobili bolj celostno sliko o tem, kako podnebne spremembe že vplivajo in še bodo vplivale na čebele, smo izdelali Oceno predvidenih posledic podnebnih sprememb za slovensko čebelarstvo in strategijo prilagajanja slovenskega čebelarstva podnebnim spremembam (Levičar, M., Markun, A., Markun, E., 2019). Ocena je izdelana na podlagi Ocene podnebnih sprememb za Slovenijo v 21. stoletju (ARSO, 2018) ter podatkov Opazovalnonapovedovalne službe (ONS) in drugih znanstvenih del s tega področja. V tem in prihodnjih člankih bomo predstavili zaključke ocene in predlagane usmeritve prilagajanja po naslednjih tematikah: 1. preteklo in trenutno stanje čebelarstva v odvisnosti od podnebnih sprememb, 2. sedanji in prihodnji vpliv podnebnih sprememb na glavni vir medenja pri nas – gozdove, 3. vpliv podnebnih sprememb na razvoj čebelje družine in strategija prilagajanja čebelarstva predvidenim prihodnjim vplivom podnebnih sprememb …
 
MAG. ANDREJ BREZNIKAR: KAKO POTEKA OBNOVA GOZDOV S SAJENJEM SADIK GOZDNEGA DREVJA V SLOVENIJI
Zgodnji spomladanski čas je primeren tudi za obnovo gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja. Gozdnih površin, ki jih je treba obnoviti, je v Sloveniji zaradi naravnih ujm v gozdovih vedno več. Gozdove v Sloveniji obnavljamo večinoma (na več kot 90 % površin) z naravno nasemenitvijo s semenom prisotnih odraslih dreves v gozdnem sestoju. Na delu ogolelih površin pa je potrebna tudi obnova s saditvijo sadik gozdnega drevja …
 
SIMON GOLOB: ZAŠČITA IN BARVANJE ČEBELJIH PANJEV
Leseni panji so podvrženi številnim vplivom okolja, soncu, padavinam in vlagi, ki krajšajo njihovo življenjsko dobo. Zato jih (običajno izpostavljene zunanje dele panja, lahko pa tudi druge) zaščitimo s premazi, priporočljiva pa je tudi mehanska zaščita pred padavinami in neposrednim soncem z nadstreškom ali pa z napuščem čebelnjaka …
 
SIMON GOLOB: NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI POSTAVITVI IN REGISTRACIJI ČEBELNJAKA
Eden izmed večjih projektov vsakega čebelarja, tako začetnika kot tudi izkušenega, je postavitev novega čebelnjaka. Naj za začetek obrazložimo, da je, v skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/2008, 55/2013, 92/2015), izraz čebelnjak opredeljen nekoliko širše, kot smo navajeni. Gre namreč za vsak prostor, kjer so nameščene čebelje družine, sem pa poleg stacionarnih objektov spadajo tudi premične prevozne enote s panji in pa panji (običajno nakladni), postavljeni na zaokroženem gozdnem, kmetijskem ali urbanem prostoru …
 
DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: O KRMLJENJU ČEBELJIH DRUŽIN
Čebelarjeva osnovna naloga je, da skrbi za čebelje družine, da imajo vedno na voljo zaloge hrane, ker pa pridelujemo tudi čebelje pridelke, je treba poskrbeti, da naša oskrba družin ne vpliva na čebelje pridelke bolj, kot nam to dopušča zakonodaja …
 
NATAŠA KLEMENČIČ ŠTRUKELJ IN BARBARA DIMC: ČEBELARSKI TURIZEM – CERTIFICIRANJE IN ZAKONODAJA, PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE
Vse več slovenskih čebelarjev se v zadnjih letih zaveda širine čebelarske dejavnosti, ki je veliko več kot le pridelava medu. Slovenci smo narod čebelarjev, čebelarstvo je način življenja. Naša inovativnost ne pozna meja. Smo prvi v svetu, ki smo začeli s čebelarskim turizmom. Obiskovalcem ponujamo doživljajski, butični, trajnostni turistični proizvod z visoko dodano vrednostjo …
 
TOMAŽ PETAVAR: ODSTRANLJIVE IN OKOLJU PRIJAZNE ETIKETE ZA MED
Nalepke, ki se uporabljajo za označevanje medu, se zelo težko odstranjujejo s kozarcev. Ali ne bi bilo smotrno uporabiti lepilo, še vedno zelo permanentno, vendar pralno v vodi, torej lažje odstranljivo s kozarcev? In ali so takšna lepila po odstranitvi okolju bolj prijazna, ekološka, kot standardna …
 
DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK, DR. NATAŠA LILEK, TOMAŽ SAMEC: ČEBELJI PRIDELKI V APITERAPIJI
Med, cvetni prah, matični mleček in propolis vsebujejo veliko biokemijskih snovi, ki jih človeški organizem potrebuje za normalno delovanje, in sestavine, ki krepijo njegovo zdravje …
 
VESNA KITTHIYA: IZDELAVA PREPROSTIH GNEZDILNIC ZA ČEBELE SAMOTARKE
V članku vam bom predstavila nekaj napotkov za izdelavo preprostih gnezdilnic za čebele samotarke, kakršne s preprostimi orodji in majhnimi stroški lahko izdelamo sami …
 
BRANE BORŠTNIK: NOVICE IZ SVETA
NIZOZEMSKA - Kraljevo flamsko čebelarsko združenje (KonVIB) je bilo ustanovljeno leta 1912 in ima več kot 4000 članov. Glavne dejavnosti združenja so: zagotavljanje informacij in nasvetov čebelarjem in zainteresiranim za čebelarstvo, zastopanje čebelarskih interesov vlade (državne, regionalne in lokalne) in drugih čebelarskih združenj (nacionalnih, evropskih in svetovnih). Združenje je ena izmed 90 organizacij, ki podpira evropsko državljansko pobudo Red Bijen en Boeren (Rešimo čebele in kmete!) …
 
ZASL. PROF. DR. ANDREJ ŠALEHAR: SPOROČILO O SMRTI PETRA PAVLA GLAVARJA V LAIBACHER ZEITUNGU
V letu, ko obeležujemo 300-letnico rojstva Petra Pavla Glavarja, objavljamo tudi vest o njegovi smrti. 24. januarja 2021 je minilo 237 let od njegove smrti …
 
FRANKO DOLGAN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V FEBRUARJU
Februar je nepredvidljiv, lahko mrzel (tudi zelo mrzel, celo 10 in več °C pod ničlo), lahko pa tudi topel. Zadnja leta težko govorimo o pravih čistilnih izletih čebel, saj so čebele zaradi toplih dni skoraj vsak teden večkrat zunaj celo zimo. Tako da ne opažam več tistih močnih čistilnih izletov, zaradi katerih so gospodinje na vasi opustile spomladansko sušenje belih rjuh. Zaradi velikega števila družin v ožji okolici je vseeno ob toplih dnevih ta mesec kar pestro, kar se tiče trebljenja čebel. Namreč, v naši vasi nas je 12 čebelarjev, ki imamo čebele na vrtovih ob hišah. V krogu treh kilometrov je približno 800 čebeljih družin, od katerih je več kot 500 družin v vasi in okrog nje …