Pomoč hrvaškim čebelarjem-zbranih 23.488,00 EUR

13.01.2021 12:57:44
Tajništvo
Spoštovani.

Glede na objavo in poziv, katerega smo objavili, pomoči potrebnim čebelarjem na Hrvaškem, katere je prizadel močan potres,  sporočamo, da smo vključno do 12.01.2021  zbrali 23.488,00 EUR.
Donirali so:
MEDVED ALFONZ
ČEBELARSTVO RIHAR-KOCJAN ROBERT KOCJAN S.P.
JANI ATELŠEK
ROMAN KOGELNIK
MARIJA KREZE
SREČKO ROZINA
MODNO KROJAŠTVO ANDREJ SMIGOC S.P.
OBRANOVIČ BRANKO
BOJAN KATRASNIK
ČD MOZIRJE
MIZARSTVO FRANČIŠEK KRŽE S.P.
ANTON ŽAKELJ
ZUPANČIČ DANIJEL
JANEZ GORŠE
MARKO HRASTELJ
SAŠO ANŽUR
ČD RADEČE
ČEBELARSTVO KOLESA TILEN KOLESA S.P.
BENČINA LEON
OMEROVIČ SEMŠO
SONJA KOKALJ
BOŠTJAN NOČ
UŽMAH BOJAN
JANA PUŠNIK POKRIVAČ
STAROVEŠKI ALEŠ
PAPEŽ MARJAN
GREGOR BREGAR
KRHLIKAR FRANC
LUKAN ZILAVEC KLARA
ANDREJKA JURE
MARINO JURADA
ČD LJUBLJANA MOSTE- POLJE
ALEKSANDER KRAGOLNIK
FRANC ŠIVIC
MARIJA ANDREJC
VIKTOR GABER
VOZELJ TOMAŽ
ALEŠ RAZINGER
MATIJA ŽNIDARŠIČ
TRATNIK VESNA
LESNJAK TOMAŽ
GREGOR KOVAČIČ
MALAVAŠIČ JOŽEFA
TANJA KANDOLF ZEKAR
MIHAEL POTOČAR
TRONTELJ KATJA
PETER KLEMENC
PETER KOCEN
IVAN MARODI
BAJT ROMAN
JURIJ MAJARLE
ORJANA TRUNKL
ČD IDRIJA
JOŽE SKULJ
KRIVEC ANTON
BIZJAK EMIL
JARC DAMJAN
VILJEM KAVČNIK
SOPOTNIK IVAN
MEOLIČ DAMJAN
KOZMUS PETER
SEDMAK ZVONKO
LEGAT TOMAŽ
DARIO RENKO
MARIJAN MORAVEC
MARJAN MARAVIČ
JANEZ SIMENC
ŠUBELJ DARKO
MILAN MARGUČ
ČD RAKEK
ANDREJ JUS
OBČINSKA ČEBELARSKA ZVEZA BREŽICE
IVICA POCERVINA
TATJANA WEISS
BLAGOTINŠEK JOŽEF PAVEL
DRAGO HRELIC
VLADO PUŠNIK
MEDIKOEL, D.O.O.
MONIKA PODBEVŠEK
BLAŽ OKORN
MATIJA SOLAR
ALAUF URŠA
ČD BARJE
ANTON ALESNIK
BARIŠIČ DARKO
ČD MAJŠERK
LOGAR TRADE D.O.O.
ČD SLOVENSKA BISTRICA
ČD LAŠKO
DUJMOVIČ DARKO
MARIJA PIKELJ
ŠOLAR FRANC
LILEK NATAŠA
ANDREJ SEVER
ŽVAB HELENA
REGIJSKA ČEBELARSKA ZVEZA PETRA GLAVARJA
PIKALO MIRKO
PREBIL JANKO
BRCON STANE
ČD POLHOV GRADEC
ČD BOVEC
SENIČ LIDIJA
ROMAN MARINKO
ANDREJ GOSTIŠA
MAKSIMILJAN VAJDA
PREGL MIRAN
HERBAJ JOŽE
OBALNO ČEBELARSKO DRUŠTVO
VIKTOR SEN
ANTON PETEK
ČD POLJČANE
API KON-TAKT D.O.O.
ZAPOSLENI NA ČZS
BOŽIDAR STEMBERGER
MIRAN KADIS
LOVREC BRANKO
ČD SLIVNICA
GREGOREC TOMAŽ
SINIC AVGUST
PAŠ JUVAN ŠPELA
POLJANEC IVAN
REZAR JURIJ
VODOPIVEC VESNA
RAJSTER GOLES JOŽEFA
MIHAEL PLANINC
ČD PLANINA PRI SEVNICI
SIVEC MARIJA
IVAN ROP
KOČEVAR TEREZIJA
ČD VOJNIK
VENE BOJAN
ROK BENEDIČIČ
ANDREJ BERGOC
ANTON TRUDEN
ZDRAVKO STAREŠINIC
EVALD VODOPIVC S.P.
BOBEK MATIJA
KRAŠOVEC POLONCA
JANEZ SIRCA
BOŽNAR ČEBELARSTVO D.O.O.
OMRČEN LUKA
TATJANA OBLAK
ČD ALOJZ GREIF HOČE
FINESA D.O.O.
POT D.O.O. LJUBLJANA
ČD LJUBLJANA-CENTER
DREMELJ JANEZ
RENEE GACIN BENKOVIČ
ČD TRŽIČ
GRIL KARL
MAKUC ALEŠ
ALEŠ SUSSINGER
ČD VERZEJ
ČD DRAVOGRAD
JANEZ PLUT
BLAŽENKA ZUPANČIČ
ČD PTUJ
ČD ŠMARTNO OB PAKI
BOŠTJAN JANEZ
JANKO POKLAR
TOMAŽ SAMEC
MOSB D.O.O.
JOŽE SMRKOLJ
BABNIK PETER
STANKOVIČ SRETKO
KAMENŠEK VLADIMIR
ČZ KRŠKO
ČD PODČETRTEK
NAGODE JANEZ
IRENA GAŠPERŠIČ
MARJAN VRTAČ
ZORZA FRANC
ČD RAČE
ČEBELARSKA ZVEZA ZGORNJESAVINJSKO-ŠALEŠKEGA OBMOČJA
ČD KOSTANJEVICA NA KRKI
SOJER BOŠTJAN
ČD MLINŠEK VELENJE
FRANC SIRK
ČD VRHNIKA
PAVLE BALABANIC
KLUB ČEBELARSKIH MOJSTROV
ANDREJ STEMBERGER
JOŽEF SEVER
MAKS JOŽE BAN
VLADO JEZERNIK
LESEK VENČESLAV
OBRULJ ANGELA
JOŽE ROM
IDA STAMBERGAR
ŠTEFAN ŠEMEN S.P.
DOMEN LOČIČNIK
ČD SALOVCI
ČD LOVRENC NA POHORJU
SENGER MARJANA
OBERSTAR JOŽE
FRANC APLINC
POTOCIN IRIS
MIHA KUNSTELJ
MARKO GOMBAČ
AVGUST BUČAR
POSLOVNI PARTNER ČZS
POGAČNIK ANTON
ČD LJUTOMER
SILVESTER KMETEC
ADELA PISLAK S.P.
DAVID AMBROŽIČ
ČD STIČNA
MARJETA KASTELIC
TRAFELA IVAN
RAKUŠČEK NEVENKA
BOŠTJAN KOJEK
VRTIČ STANISLAV
ŠARMAN JANKO
AVSEC ZUPANČIČ DIANA
TERSAR LIDIJA
PIVK JANEZ
JANEZ KRAŠEVEC
ŽAGAR DAMIJAN
VINKO FRANC
JANEZ LAH
DUŠAN HOLZBAUER
ARTIČ ZDRAVKO
KOLAR PETER
CIGUT NATALIJA
PRESEČNIK JAKOB
PERČIČ ANŽE
MILAN UMEK
ZORC MARJAN
FRANCI PETERKA
ANTON BABNIK
VELJKO GUŠIČ
PLEVNIK IRENA
ČD ZAGORJE
KIPGO
MEDOM D.O.O.
EGON SURINA
IZTOK MEŽNAR
ČD TIŠINA
BERNARDA PTIČEK
BOJAN DRAGOVAN
LAVRENČIČ ANICA
ZVONKO ŠOLAR
MARJAN ČASAR
RUDOLF BANDELJ
ANDREJ JERNEJ
ČD PIVKA
ANDREJ KOVAČ
TOMAŽ MIHEVC
ČD MARIBOR
ČD LENDAVA
ČEBELARSKA ZVEZA DRUŠTEV MARIBOR
VESEL JOŽEF
ČD LUČE
JERNEJ KALAN
ČD RAZKRIŽJE
ČD KOKARJE
ČD NAKLO
STANE LUNKA
ČD RADOVLJICA
VIDA BERNARD
VUČKO BOŠTJAN
HREN HENRIK
VOGRINEC VLADIMIR
ČD SOVODENJ
ANTON ŽIŽEK
PETER POTOČNIK
GREBENŠEK ZVONKO
REZUN JANEZ
MATEK CIRIL
STANISLAV NOČ
NEVENKA SEMENIČ
RAZINGAR MIRKO
ČD BLED GORJE
MEDVED KLARA
ANTON CIGLIC S.P.
ČD ŠKOFJA LOKA
ČD ŠENTJUR PRI CELJU
HENRIK OMAHNA
ČD SEVNICA
MITJA RAZPET
ČD BOHINJ
ŠNUT MILOŠ
SANDRA KONTREC
GRUDNIK TADEJ S.P.
STANISLAV STURM
MARJAN DOLINŠEK
ANTON OKORN
MARTINA HAMERSAK
JOŽE KADIVNIK
KOCNAR BORUT
JANEZ KOKALJ
ČD GRAD
TOMAŽ CERNE
FABIJAN ALBIN
ADROVIĆ ESAD
BOJAN CESTNIK
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Zahvala vsem in vsakemu posebej, kateri ste izkazali solidarnost in sočutje.

Barbara Dimc