Evidentiranje kandidatov za člane UO se zaključi 21. oktobra 2019

10.10.2019 10:36:06
Tajništvo
Spoštovani

Volitve članov UO v volilnih okoliših bodo izvedene ob regijskih posvetih ČD, ki bodo novembra 2019. Postopek evidentiranja možnih kandidatov za predsednika, člane upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča ČZS se je začel 21.junija 2019 in mora biti za člane Upravnega odbora končan do 21. oktobra 2019.  Za predsednika, člane nadzornega odbora ter častnega razsodišča ČZS pa mora biti zaključen do 6. januarja 2020.

Naprošamo vsa čebelarska društva, da podajo svoj predlog, koga izmed svojih članov bi predlagali za člana UO, da jih zastopa na svojem območju.

Lista za evidentiranje kandidatov za člane UO se nahaja v prilogi.

Barbara Dimc, tajnik