Sadovi dela dr. Janeza Poklukarja v Slovenskem čebelarstvu.
KOS

Cena € 6,00

Knjigo je izdalo Slovensko akademsko čebelarsko društvo ob 10 letnici smrti dr. Janeza Poklukarja.