Čebelarski priročnik za začetnike
KOS

Cena € 5,00

Čebelarski priročnik za začetnike je razdeljen v dva sklopa teoretično izobraževanje in praktično izobraževanje. Prvi sklop vsebuje poglavja: Pomen in zgodovina čebelarstva, Organizacija čebelarjev v Sloveniji, Specializirane službe, ki so v pomoč čebelarjem, Kako začeti?, Čebelje bivališče, Oprema čebelarja, Biologija čebelje družine, Življenje čebelje družine čez leto in delo v čebelnjaku, Prevozi čebel na pašo in premiki čebel, Fenološki koledar, čebelja paša in čebelji pridelki, Bolezni čebel, Škodljivci čebel, Varstvo čebel pred zastrupitvami, Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP. Drugi sklop vsebuje poglavja: Februarski pregled čebelnjaka, opreme, zaščitnih sredstev in priprava satov, Prvi spomladanski pregled, Dražilno krmljenje, Priprava čebelje družine za prvo pašo, Preprečevanje rojenja, Apitehnični ukrepi za zatiranje varoj, Prvo točenje, Naravni roj, Sestavljanje narejenca, Sestavljanje ometenca, Dodajanje matic, Zadnje točenje in pregled čebelje družine, Krmljenje, Zatiranje varoj s sonaravnimi sredstvi, Zimsko krmljenje avgusta in septembra ter po potrebi dodatno krmljenje oktobra, Preprečevanje ropanja, Zimsko zatiranje varoj z oksalno kislino. Na koncu vsebuje poglavje s koristnimi napotki za čebelarje začetnike in prvo pomoč pri čebeljem piku. Priročnik je opremljen z več nazornimi fotografijami in vsebuje kontaktne podatke Čebelarske zveze Slovenije.

Priročnik je namenjen vsem, ki nameravajo začeti čebelariti, ali pa že imajo čebele in potrebujejo dodatno znanje.

Avtor: Vlado Pušnik
Tehnični urednik: Marko Borko
Izdajatelj: Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica
Leto: 2013