Med značilnosti slovenskega medu
KOS

Cena € 2,70

Brošura opisuje značilnosti slovenskega medu, vključujoč fizikalno-kemijske, senzorične kot mikroskopske lastnosti po posamezni vrsti slovenskega medu. Opisana je tudi pridelava medu v Sloveniji ter tehnologija pridelave medu in uporabnost medu. Brošura je namenjena vsem čebelarjem pa tudi uporabnikom medu.

Avtor besedila: dr. Terezija Golob, Mojca Jamnik, Jasna Bertoncelj, Urška Kropf, Andreja Kandolf, dr. janko Božič, Pavel Zdešar, Milan Meglič, Andrej Goljat
Avtor fotografij: Franc Šivic, Andreja Kandolf, Uroš Borovšak, Vesna Veljanovski Geremia, Cveto Sonca, arhiv ČZS
Urednica: Andreja Kandolf
Število strani: 84
Tematika: Med
Dimenzija 15 cm x 21 cm, mehka vezava