Cvetni prah
KOS

Cena € 1,90

Knjižica Cvetni prah na zanimiv in poljuden način bralcu poda informacije o cvetnem prahu, pomenu cvetnega prahu za čebeljo družino, načinih pridelave cvetnega prahu, shranjevanja in tudi njegove uporabe v vsakdanji prehrani ljudi in v terapevtske namene. Razdeljena je po poglavjih.
Primerna je za vse, ki bi želeli o cvetnem prahu kot hranilu izvedeti kaj več.
Avtorji besedil: Andreja Kandolf, Tone Tome, Franc Šivic, Jana Potokar, Franc Grošelj, Majda Kurinčič Tomšič
Število strani: 48
Tematika: cvetni prah, tehnika pridobivanja, predelava cvetnega prahu, cvetni prah in zdravje
Dimenzija: 14,5 cm X 21 cm, mehka vezava