Čebela se predstavi – učbenik za ljubitelje čebel
KOS

Cena € 2,50

Učbenik Čebela se predstavi v trinajstih poglavjih predstavi vsebine kot so: Čebela se predstavi, Spoznaj čebeljo družino in bivališče čebel, Spoznaj življenje čebel, Spoznaj čebelje telo, Hrana čebel, Čebelji pridelki, Čebele so ogrožene, Postal boš čebelar, Kaj še mora vedeti čebelar, Čebele in opraševanje, Čebelarjeva opravila, Organiziranost čebelarjev, Zanimivosti. Učbenik tvori celoto skupaj z istoimenskim delovnim zvezkom.

Primerno za osnovno- in srednješolce, predvsem za udeležence čebelarskih krožkov ali izbirnega predmeta Čebelarstvo.

Avtor: Marija Mlaker-Šumenjak
Tehnični urednik: Marko Borko
Izdajatelj: Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica
Leto: 2011
Fizični opis: 84 str., 30 cm