Čebela se predstavi – delovni zvezek za ljubitelje čebel
KOS

Cena € 0,60

Delovni zvezek vsebuje naloge za preverjanje in utrjevanje znanja iz poglavij v učbeniku Čebela se predstavi. Delovni zvezek tvori celoto skupaj z istoimenskim učbenikom.

Primerno za osnovno- in srednješolce, predvsem za udeležence čebelarskih krožkov ali izbirnega predmeta Čebelarstvo.

Avtor: Marija Mlaker-Šumenjak
Tehnični urednik: Marko Borko
Izdajatelj: Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica
Leto: 2011
Fizični opis: 20 str., 30 cm