Čebela - ustvarjalne ideje
KOS

Cena € 2,40

Brošura vsebuje ideje za ustvarjanje izdelkov na temo čebelarstva. Brošura je namenjena učiteljem, staršem, pa tudi starejšim otrokom, da lahko s pomočjo navodil, ki so zapisani pri posameznem izdelku, vodijo mlajše otroke pri izdelavi izdelka. Izdelki so praktično uporabni kot okras otroške sobe, darilo, okras na novoletni jelki itd.
V brošuri so izdelki razdeljeni na štiri sklope: od preproste izdelave (za vrtčevske otroke) do zahtevnejše (otroke, ki obiskujejo zadnjo triado OŠ).
Avtor besedila in fotografij: Anica Košir Kropivšek, Mojca Gerbec, Urška Jelovšek
Ilustracija: (Čebelica Binca), © Medium Žirovnica
Urednica: Lidija Senič
Število strani: 28
Tematika: ustvarjalnim delavnicam naproti
Dimenzija 15 cm x 21 cm, mehka vezava