Čebeloreja
KOS

Cena € 2,92

Knjiga je sodobna izdaja rokopisa (z naslovom Čebeloreja: Kratek in lahkoumen navod k umnemu čebelarstvu po najnovejših pravilih in skušnjah z ozirom na Dzierzonove panje in njegova vodila) iz leta 1888 katerega avtor je učitelj čebelarstva Ivan Jurančič. V knjigi je opisano bogato znanje avtorja o biologiji čebel, čebelji družini in razvoju le te, o oskrbi čebel v različnih obdobjih leta ter o panjih in način dela, ki so bili za takratni čas značilni.
Avtor originalnega besedila: Ivan jurančič
Uredniški odbor: Ida Glinšak (Urednica), Vlado Pušnik, Anton Tomec
Število strani: 160
Tematika: oskrba čebel, čebelja bivališča, panji, biologija čebel,
Dimenzija 16 cm x 23,5 cm