Moje življenje s čebelami – avtobiografija Franca Šivica
KOS

Cena € 20,00

OPIS: Knjiga Moje življenje s čebelami je avtobiografija Franca Šivica. V njej sledimo številnim epizodam njegovega zanimivega življenja. Izkušnje in bogato čebelarsko znanje, ki ga je pridobil pri svojem delu s čebelami ter v več kakor šestdesetletnem druženju s čebelarji doma ter po svetu, sedaj na najlepši način predstavlja slovenskim bralcem. Knjigo bogati pester izbor njegovih dokumentarnih in umetniških fotografij, med njimi mnogo nagrajenih na mednarodnih čebelarskih kongresih in razstavah. Ob prebiranju pa kmalu ugotovimo, da imamo pred seboj ne samo strokovno čebelarsko, ampak tudi privlačno leposlovno delo z mnogimi dialogi v klenem, na trenutke celo zabavnem jeziku, ki ga pisec očitno dobro obvlada.

Knjiga je zanimiva za čebelarsko in splošno bralsko javnost, pa tudi za člane čebelarskih krožkov, njihove mentorje, starše in kot lepo darilo celo za nečebelarje.

Avtor: Franc Šivic
Izdajatelj: samozaložba, Ljubljana
Leto: 2020
Fizični opis: 223 str., 27 cm