Virtualni panj - osnovni ( 10 satov)
KOS

Cena € 180,00

Pri slikovnih satih gre za spomladansko situacijo čebeljega gnezda, v kateri so prisotni vsi osebki čebelje družine (matica, trot, čebela). Komplet je možno uporabiti za prikaz čebelje družine ter njenih posameznih sestavnih delov in izvajanje nalog – čebelarskih opravil. S slikovnimi sati je možen prikaz:
1. treh različnih osebkov čebelje družine (matica, delavke, troti);
2. nepokrite in pokrite zalege;
3. zalog medu ter zalog cvetnega prahu;
4. neizgrajene satnice ter satja v izgradnji;
5. mladega, deviškega satja ter starejšega, temnejšega satja.
Možne naloge z uporabo slikovnih satov – pomladansko stanje: ureditev gnezda, izdelava narejenca, osnovna odbira, izločitev starega satja

Za učne namene pri katerikoli starosti ciljne skupine, za promocijske namene.

Avtor fotografij: Franc Šivic
Število satov: 10
Tematika: prikaz plodišča v pomladanskem stanju Dimenzija 41,0 cm x 26,0 cm, tiskana samolepilna folija na les