Biologija in nadzorovanje parjenja pri medonosni čebeli
KOS

Cena € 32,20

Avtorji se posvetijo spolnim osebkom v čebelji družini. Obravnavajo razvoj in morfologijo spolovil, zapleteno paritveno vedenje in trotovišča, razpravljajo o razdaljah, ki jih čebele lahko premagajo na prahi, natančno opišejo potek posameznega parjenja, vlogo različnih delov splovil pri uspešni osemenitvi ter večkratno parjenje matic