Čebelje paše v Sloveniji
KOS

Cena € 21,00

OPIS: Knjiga opisuje najpomembnejše čebelje paše v Sloveniji, ki jo krasijo številne fotografije medovitega rastlinstva. Delo vsebuje podatke o času medenja vsake medovite rastline, o povzročiteljih medenja in kje te rastline uspevajo. Slednje so opisane po rastiščih: gozd, travniki in pašniki, njive, bregovi rek in jezer ter morišč, sadovnjaki, parki, vrtovi in drevoredi, višinska območja in območja Primorja in Krasa. Bralci v knjigi najdejo tudi napotki za izboljšanje čebelje paše, podrobneje pa sta opisana dva izmed čebeljih pridelkov, to sta med in cvetni prah.
Za tiste, ki razmišljajo o prevozu čebel na pašo, v knjigi najdejo koristne nasvete, kako se tega lotiti in kako lahko zaščitimo čebelnjak pred napadi medvedov.
Avtorji besedil: Franc Šivic, Jure Justinek, mag. Živan Veselič, mag. andreja Kandolf Borovšak, Nataša Lilek, Rok Černe
Urednica: Lidija Senič
Število strani: 176
Tematika: čebelje paše, medovite rastline, rastišča, čebelji pridelki, prevozi čebel in zaščita čebelnjakov pred medvedi
Dimenzija 21,5 cm x 26,5 cm, trda vezava