September- preprečevanje ropa 
- odstranitev neprimernega medu
- dopolnitev zimske zaloge hrane
- kontrola družin, ki smo jim zamenjali matico

Smo v mesecu septembru, ko se dnevi občutno krajšajo, večeri pa so vse daljši. Naše čebele se že počasi pripravljajo na dolgo zimsko obdobje, tako da v naravi pobirajo še zadnje količine medičine in cvetnega prahu. Dobrodošlo jim je vse od pozne mane, nektarja jesenskega cvetja do sladkega soka zrelega sadja, ki ga je sedaj obilno v naravi. Nekatere družine si pomagajo s tem, da uberejo kriva pota in si pri nabiranju zimskih zalog pomagajo tudi z ropom. 

Septembra matica zelo zmanjša zaleganje. Vsakršno pospeševanje zaleganja z dražilnim krmljenjem čebel je brez potrebe, kajti zadnje zaležene generacije čebel so kratkožive in zime ne preživijo. Ob morebitnem zdajšnjem krmljenju čebel samo pospešujemo razvoj varoe, ki se v zalegi pospešeno množi in si s tem ustvarja dobro izhodišče za bojni pohod v naslednjem letu. Dražilno krmljenje je zaradi tega v tem času škodljivo za čebele , zato je boljše dodati večjo količino hrane naenkrat

Pred zadnjim krmljenjem je potrebno čebelje družine temeljito pregledati, ugotoviti njihovo stanje in urediti čebelje gnezdo. Če ima družina slabo matico, je sedaj zadnji čas da to zamenjamo. To so matice katerih družine imajo: presledkasto zalego, slab čistilni nagon, poapnelo zalego, slab obrambni nagon idr. V kolikor najdemo slabiča, ga likvidiramo. Boljše je zazimiti manjše število močnih in zdravih družin in te uspešno izzimiti, kot pa imeti spomladi probleme s slabimi družinami.

V kolikor smo v panju tekom priprav čebelje družine za zimo odkrili med posledice mane, ga moramo obvezno odstraniti. Tega čebele napravijo iz sladkih izločkov nekaterih vrst listnih uši. Po vsebnosti mineralov je odličen za človeka, vendar je kot zimska hrana povsem neprimeren za čebele. Takšen med bomo prepoznali po tem, da ga čebele ne zapirajo z voščenimi pokrovci in da se hitro kristalizira. Najlažje ga je iztočiti prvih 14 dni po medenju. V kolikor ga ne moremo iztočiti, ga lahko uporabimo naslednje leto spomladi, kajti tedaj ne bo škodil čebelam.

Preden končamo z delom in zapremo panj, moramo približno oceniti koliko kilogramov medu ima družina. V kolikor smo večji del zimske hrane dali že v mesecu avgustu, nas čaka sedaj lahko delo.

Varoja:
Skozi celi mesec september lahko glede na napadenost izvajamo zatiranje varoj z mravljično kislino. Način zatiranja je potrebno prilagoditiu podnebnim in pašnim razmeram na določenem območju. Pri tem moramo paziti, da temperature niso nižje, kot 12 C, saj se tu učinkovito delovanje mravljične kisline preneha.

Avtor: Vlado Auguštin