Čebelja pravljica povezuje


Status: v izvajanju

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Čebelarska zveza Slovenije

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Čebelarsko društvo Dolsko, Sabina Pirš s.p.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.41,70 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.999,99 EUR

Opis projekta:

Slovenija je v svetu znana kot čebelarska dežela, ki je dala svetovnemu čebelarstvu izjemen prispevek. Slovensko čebelarstvo je v marsičem posebno – imamo našo kranjsko čebelo in svojevrsten AŽ panj, čebelnjake in panjske končnice, pečemo medenjake, izdelujemo izdelke iz lecta itd. Zato ni presenetljivo, da čebelarski turizem postaja ena pomembnejših panog slovenskega zelenega turizma.

Povezovanje partnerjev v projektu Čebelja pravljica pripoveduje bo omogočilo oblikovanje in razvoj inovativnega turističnega produkta, ki bo povezal Čebelarski center na Brdu pri Lukovici in Rajhovo domačijo v Dolu pri Ljubljani, dve pomembni turistični točki na območju LAS Srce Slovenije. Projekt predvideva nadgradnjo čebelarske učne poti Čebelarske zveze Slovenije pri Čebelarskem centru Slovenije za slepe in slabovidne s pomočjo elektronskih tablic in hkrati inovativen pristop Gostišča pri Čebelici, ki bo s pomočjo elektronske tablice slepim in slabovidnim omogočil samostojno naročanje hrane in pijače iz ponudbe. V Dolu pri Ljubljani bo na Rajhovi domačiji obnovljen propadajoči objekt, kjer bodo urejene sanitarije za obiskovalce, kar bo omogočalo izvedbo programa. Sočasno bo na posestvu omenjene domačije postavljen tipični slovenski čebelnjak s prostorom za počitek, ki bo deloval po principu apiterapije. Čebelnjak bo služil kot učno-turistični objekt za prikaz dela s čebelami in pridobivanja medu, možnostjo vdihavanja aerosola iz panjev in osveščanja o pomenu čebel, prvenstveno otrok in oseb s posebnimi potrebami kot tudi širše javnosti. Projekt bo pomembno prispeval k oživitvi vaškega jedra Dola pri Ljubljani in krepitvi medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva preko različnih aktivnosti ohranjanja, razvoja in krepitve kulturne dediščine.

Z operacijo se odpirajo nove možnosti izkustvenega doživetja, ki bodo privabile tako slovenske kot tuje goste na območje LAS Srce Slovenije.

Cilji:
 1. Izboljšanje podjetniške kulture;
 2. povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 3. izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 4. Izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 5. izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 6. izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 7. izboljšanje socialnega kapitala.
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
 1. Delna adaptacija podpornega objekta na Rajhovi domačiji;
 2. postavitev učnega čebelnjaka na Rajhovi domačiji s prostorom za oddih;
 3. izvedba programa za slepe in slabovidne;
 4. izvedba programa za otroke;
 5. izvedba predavanj in delavnic– delo s čebelami, pridobivanje medu;
 6. Promocija.
Rezultati:
 1. Urejen prostor za družbene dejavnosti;
 2. učno-turistični čebelnjak;
 3. Nadgrajene čebelarske učne poti z elektronskimi tablicami za slepe in slabovide;
 4. elektronske tablice slepim in slabovidnim omogočajo samostojno naročanje hrane in pijače;
 5. oživitev vaškega jedra in krepitev medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva;
 6. pridobljena nova znanja na temo čebelarstva;
 7. zeleni turizem;
 8. ohranjanje kulturne dediščine čebelarstva.


Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
Čebelarska knjižnica
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki