International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia


GENERAL INFORMATION SYMPOSIUM ORGANISATION STRUCTURE MAIN TOPICS PROGRAM ABSTRACT SUBMISSION REGISTRATION EXHIBITION CONTESTS

SPLOŠNE INFORMACIJE ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GLAVNE TEME PROGRAM PRIJAVA POVZETKOV REGISTRACIJA NATEČAJ
 

Bees, Children and Health

International online Conference


When: 22nd to 24th of October 2021
Venue:
Internet, online communication platform: ZOOM
Organisers: 

Apimondia

www.apimondia.com/en/


Slovenian Beekeepers Association,
Beekeeping Advisory Service
www.czs.si

Romanian Apitherapy Society
www.Apiterapie.ro

Institute Eneja
https://zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja

Apitherapy section of 
Beekeeping Association of Maribor

https://czdm.si/
The main topics of the conference: 
    • Medicinal bee plants useful for bees and children
    • Medicinal beekeeping, rules, and principles
    • Bio-pharmacology and quality of beehive products
    • Prevention and treatment of children diseases, including allergies with beehive products
    • Api-Tourism and Api-Education for Children

Working with children is one of the activities with the highest level of responsibility, because by caring for children we care for the future of humanity. 

This conference is dedicated to children from all over the world and to the memory of Dr. Philip Terč, the father of modern apitherapy. He was born in the actual Czech Republic but worked most of his life in Maribor, Slovenia. 
 

For more information please contact:
Nina Ilič zavod.eneja@gmail.com
Dr. Stefan Stangaciu drstangaciu@gmail.com
Dr. Andreja Kandolf Borovšak andreja.kandolf@czs.si 

Čebele, otroci in zdravje

mednarodna online konferenca


Kdaj: 22. do 24. oktober 2021
Kraj dogajanja: Internet, online ZOOM platforma
Organizatorji  

Apimondia

www.apimondia.com/en/


Čebelarska zveza Slovenije,
Javna svetovalna služba v čebelarstvu
www.czs.si

Romunska apiterapevtska zveza

www.Apiterapie.ro

Zavod Eneja
https://zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja

Zveza čebelarskih društev Maribor
https://czdm.si/
Glavne teme konference:
    • Medovite zdravilne rastline uporabne za čebele in otroke 
    • Čebelarstvo in apiterapija, zakonodaja in načela
    • Bio-farmakologija in kakovost čebeljih pridelkov  
    • Preprečevanje in zdravljenje bolezni pri otrocih, vključno z alergijami na čebelje pridelke
    • Apiturizem in api-izobraževanje za otroke

Delo z otroki je aktivnost, ki zahteva najvišjo raven odgovornosti, saj s skrbjo za otroke skrbimo za prihodnost človeštva.

Konferenca je posvečena otrokom vsega sveta in v spomin na dr. Filipa Terča, očeta modern apiterapije. Rodil se je v današnji Republiki Češki toda deloval je v Mariboru. 
 

Več informacij:
Nina Ilič zavod.eneja@gmail.com
Dr. Stefan Stangaciu drstangaciu@gmail.com
Dr. Andreja Kandolf Borovšak andreja.kandolf@czs.si 
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
Čebelarska knjižnica
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki