International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia


Bees, Children and Health

International online Conference


When: 22nd to 24th of October 2021
Venue:
Internet, online communication platform: ZOOM
Organisers: 

Slovenian Beekeepers Association,
Beekeeping Advisory Service
www.czs.si

Institute Eneja
https://zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja

Romanian Apitherapy Society
www.Apiterapie.ro

Apitherapy section of 
Beekeeping Association of Maribor

https://czdm.si/
The main topics of the conference: 
    • Medicinal bee plants useful for bees and children
    • Medicinal beekeeping, rules, and principles
    • Bio-pharmacology and quality of beehive products
    • Prevention and treatment of children diseases, including allergies with beehive products
    • Api-Tourism and Api-Education for Children

Working with children is one of the activities with the highest level of responsibility, because by caring for children we care for the future of humanity. 

This conference is dedicated to children from all over the world and to the memory of Dr. Philip Terč, the father of modern apitherapy. He was born in the actual Czech Republic but worked most of his life in Maribor, Slovenia. 

More about the conference: to be announced SOON!

Have a Happy New Year!For more information please contact:
Nina Ilič zavod.eneja@gmail.com
Dr. Stefan Stangaciu drstangaciu@gmail.com
Dr. Andreja Kandolf Borovšak andreja.kandolf@czs.si 

Čebele, otroci in zdravje

mednarodna online konferenca


Kdaj: 22. do 24. oktober 2021
Kraj dogajanja: Internet, online ZOOM platforma
Organizatorji  

Čebelarska zveza Slovenije,
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

www.czs.si

Zavod Eneja
https://zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja

Romunska apiterapevtska zveza
www.Apiterapie.ro

Zveza čebelarskih društev Maribor

https://czdm.si/
Glavne teme konference:
    • Medovite zdravilne rastline uporabne za čebele in otroke 
    • Čebelarstvo in apiterapija, zakonodaja in načela
    • Bio-farmakologija in kakovost čebeljih pridelkov  
    • Preprečevanje in zdravljenje bolezni pri otrocih, vključno z alergijami na čebelje pridelke
    • Apiturizem in api-izobraževanje za otroke

Delo z otroki je aktivnost, ki zahteva najvišjo raven odgovornosti, saj s skrbjo za otroke skrbimo za prihodnost človeštva.

Konferenca je posvečena otrokom vsega sveta in v spomin na dr. Filipa Terča, očeta modern apiterapije. Rodil se je v današnji Republiki Češki toda deloval je v Mariboru. 

Na tej spletni strani vas bomo obveščali o konferenci.

Srečno novo leto!Več informacij:
Nina Ilič zavod.eneja@gmail.com
Dr. Stefan Stangaciu drstangaciu@gmail.com
Dr. Andreja Kandolf Borovšak andreja.kandolf@czs.si