Operacija Štartaj kot čebelar


O operaciji Štartaj kot čebelar

Na drugem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2017 – EKSRP je bila potrjena tudi operacija z naslovom Štartaj ko čebelar – prenos znanj kako postati čebelar (krajše: Štartaj kot čebelar), ki jo je prijavila Občina Ivančna Gorica skupaj z Čebelarsko zvezo Slovenije in Petro Peunik Okorn s.p..

 

Sodelujoči:

Prijavitelj: Občina Ivančna Gorica

Parterja: Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p.

Trajanje operacije: Operacija bo trajala 18 mesecev in bo izvedena v dveh fazah.

 

Povzetek operacije:

Glede na povprečno starost čebelarjev (60+) in upoštevajoč dejstvo, da se čebelarjenje pogosto prenaša iz roda v rod, je izjemnega pomena ozaveščanje in nagovarjanje mladih. Da se torej s tem poklicem sploh spoznajo in da razumejo kaj potrebujejo in kaj morajo znati, da lahko z čebelarjenjem začnejo tudi sami. Projekt bo predstavljal podporno okolje – na eni strani mladim in širši zainteresirani javnosti, na drugi strani pa čebelarjem, ki bodo tako lažje stopili v stik z zainteresiranimi posamezniki. Pomemben del projekta pa je tudi ozaveščanje o vlogi čebele za ohranjanje narave, življenja, pridobivanje hrane v svetu in tudi ozaveščanje o pomembnosti kupovanja lokalno pridelanega medu, kar ne nazadnje pomeni veliko podporo lokalnim čebelarjem.

 

Glavne dejavnosti:

V prvem delu projekta se bodo pripravile vsebine delavnic in ostalih gradiv, izvedla ustrezna promocija po šolah, dogovorilo za termine in izvedbo delavnic z naslovom Postani čebelar. Pripravilo se bo vsebino člankov in slikovnega gradiva za program Štartaj kot čebelar in tudi strategijo komunikacijskih aktivnosti, ki bo vključevala vse od spletne strani, družabnih omrežij do vseh občinskih medijev vseh štirih občin. V drugem delu projekta bo ključno izvajanje delavnic. V 25 delavnicah, ki bodo namenjene najprej osnovnošolskim otrokom, starejšim vrtčevskim in tudi srednješolcem bo predstavljen čebelarski poklic, hkrati bodo s skupnim srečanjem nagovorjeni tudi lokalni čebelarji, da se aktivno posvetijo tudi prenosu znanj na mlade znotraj čebelarskih društev. Izšla bo tudi knjižica »Štartaj kot čebelar«, ves čas trajanja projekta pa bomo opozarjali na pomembnost čebelarjenja in spodbujali obisk lokalnih čebelarjev.

 

Cilji operacije:

Projekt se nanaša na ukrep Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest ter dosega cilj Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti. Projekt se bo izvajal v osnovnih šolah in njihovih podružnicah, vrtcih ter srednji šoli občin Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. In sicer so cilji naslednji:

  1. 500 mladih iz celotnega območja LAS STIK bomo preko 25 delavnic obogatili z znanji in veščinami, ki so potrebni za začetek čebelarjenja. Pomemben del pridobljenega znanja se bo nanašal na ozaveščanje o pomembnosti čebel pri zagotavljanju hrane, preprečevanju lakote, , ohranjanju okolja in zagotavljanju biotske raznovrstnosti. povečanje števila zaposlenih,
  2. izvedli bomo 25 pedagoških delavnic, ki bo trajale 90 minut, sestavljene pa bodo iz dveh delov. Prvi del bo namenjen ozaveščanju in informiranju, drugi pa bo namenjen spoznavanju praktičnega dela čebelarjenja z novostjo, tako imenovanim »čebelarjevim kovčkom«.,
  3. Srečanje s čebelarji vseh štirih občin.
  4. Izoblikovan program »Štartaj kot čebelar«, v obliki rubrik v medijih in tiskane knjižice. 

Pričakovani rezultati operacije

  1. Nov program: pedagoška delavnica Postani čebelar
  2. Nov produkt: Čebelarjev kovček
  3. Nov program z naslovom Štartaj kot čebelar
  4. Organizacija srečanja čebelarjev vseh štirih občin
  5. Spletna stran 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
ČEBELARSKA KNJIŽNICA JANEZA GOLIČNIKA
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki