Slovenski čebelarSlovenski čebelar 7-8-2022
30.06.2022
Objavljamo mesečno glasovanje za najboljši strokovni članek v junijski številki Slovenskega čebelarja.
Svoj glas oddate  >>> TUKAJ
 
V skupni julijski in avgustovski številki lahko med drugim preberete:
- predstavitev nove ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irene Šinko,
- dopis poslanskim skupinam z idejami za razvoj čebelarstva,
- razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in
- načrt za razvoj slovenskega Apis centra dr. Filipa Terča.

V strokovnih prispevkih smo naslovili naslednje vsebine:
 
Vlado Auguštin: Priprava čebel na zimo
Čebele zaradi svojega naravnega nagona zgodaj zaslutijo bližajočo se zimo. Hkrati z usihajočo pašo matica že julija zmanjša zaleganje, čebele pa avgusta preženejo trote, da jim ne odžirajo hrane, s katero je treba varčevati za dolgotrajno zimo. Obseg celotnega čebeljega gnezda se skrči na tisti del panja, v katerem nameravajo čebele prebiti zimske mesece. Vse špranje in reže v stenah panja čebele skrbno zadelajo s smolo ali zadelavino, da ni prepiha. Pred začetkom priprave čebelje družine na zimo je treba vedeti, kakšno je stanje v družini. To ugotovimo s podrobnim pregledom, ki ga opravimo konec julija ali morda v začetku avgusta. Točen začetek del moramo določiti čebelarji sami, odvisen pa je od paše v okolici, saj se čebele same nagonsko pripravljajo na zimo, ko usahne zadnja paša.

Mitja Zupančič: Več cvetočih njivskih površin za pašo opraševacev in izboljšanje rodovitnosti tal
K izboljšanju pašnih virov za opraševalce lahko prispevamo z različnimi ukrepi. Med ukrepe s srednje- in dolgoročnim vplivom sodijo: sajenje medovitih drevesnih vrst in grmovnic, usmeritve v gozdarstvu ter zasaditev nabrežin in parkov. Za hitrejše izboljšanje stanja lahko sadimo rastlinske vrste, ki cvetijo že v letu sajenja/sejanja, ali v krajšem obdobju po sajenju/ sejanju kasneje kosimo dvo- in trikosne travnike, zelenice ter parke.
 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut: Strokovno navodilo za izvajanje ukrepov za preprečevanje varoze pri čebeljih družinah za leto 2022
Za uspešno obvladovanje varoze je potrebno redno in načrtno spremljanje napadenosti čebeljih družin z varojami, kar izvajamo s kombinacijo naslednjih diagnostičnih metod: ugotavljanjem naravnega odpada varoj s pomočjo testnih vložkov, ugotavljanjem stopnje napadenosti trotovske in/ali delavske zalege ter ugotavljanjem stopnje napadenosti čebel (test s sladkorjem ali CO2). Obvezno je izvajanje ukrepov (zdravljenje) po zadnjem točenju oziroma najkasneje do 15. avgusta in v jesensko - zimskem času, ko so čebelje družine brez zalege.
 
Aljaž Debelak: Laboratorijska analiza čebeljih pridelkov
Čebelarji imamo dva pomembna cilja. Kot imetniki čebel moramo skrbeti, da so naše čebelje družine močne in zdrave, kot pridelovalci medu in drugih čebeljih pridelkov, pa moramo sebi in našim potrošnikom zagotoviti varna in kakovostna živila. Slednje lahko preverjamo z laboratorijskimi analizami.
 
Tina Žerovnik: Cene medu in čebeljih pridelkov  izziv za vsakega čebelarja
Čebelarji se vsako leto sprašujemo, kakšne cene bi določili medu in drugim čebeljim pridelkom. Nekateri cene določimo na podlagi priporočenih cen Čebelarske zveze Slovenije, drugi na podlagi cen medu in čebeljih pridelkov v neposredni okolici. Obstajajo tudi ideje o postavitvi cen glede na pridelavo medu po principu manj pridelka, višja cena in obratno. Cene lahko določimo tudi na podlagi izračuna lastne cene, ki vključuje vse stroške, nastale pri pridelavi. Kakšno ceno določiti? Pravila, pravilnika ali uradnega zakona za to ni, saj velja prosto tržno gospodarstvo, pri katerem ceno ali vrednost blaga določa načelo o ponudbi in povpraševanju. Pomembno pa je zavedanje določenih dejstev in poznavanje razmer na trgu.
 
Ljudmila Bokal: O čebelnjaku 
Pretekli mesec smo pisali o napisih na čebelnjakih. Po nekem povezovalnem zakonu je zdaj smiselno, da pozornost osredotočimo na besedo čebelnjak. Vsaka veda ima svoje temeljne zakone. V besedoslovju, strokovno imenovanem leksikologija, eden temeljnih zakonov zadeva pogostost sinonimov, sopomenk. To so besede, ki imajo enak pomen kot kaka druga beseda. Šolski primer sinonimnega para sta besedi brati in čitati. Čim bolj je neki pojem vpet v neko skupnost, tem večkrat se bo beseda zanj uporabljala in tem več izrazov se bo rodilo za isti pomen. Ob osrednjem izrazu se bodo začele pojavljati podobne besede, ki bodo po pomenu enake osrednjemu. Podkrepljeni s tovrstno teorijo smo se torej lotili obravnave besede čebelnjak.
 
Gorazd Trušnovec: Čebelarjeva opravila v juliju in avgustu
"Včasih sem trepetal, kaj vse se bo julija zgodilo s čebelami, zdaj pa vem, da prav nič usodnega. Tehtnice bodo najverjetneje šle malo gor in malo dol, čebele bodo prinašale cvetni prah, ki ga je v mestu in okolici še vedno dovolj, v medenih golšah pa pretežno mano. To bodo skladiščile in spreminjale v viskozen gozdni med, pripravljen na zadnje (ali večinoma edino) točenje. Ker se biološka dejavnost čebel zaradi podnebnih sprememb pomika vedno globlje v jesen, izkušnje kažejo, da ni večjega tveganja, če se toči šele v začetku avgusta in tekom meseca izvaja zatiranje varoj ter krmljenje.

Uredništvo Slovenskega čebelarja
Arhiv objave