Register starih čebelnjakov


Čebelarska zveza Slovenije želi pridobiti podatke o čebelnjakih na terenu, komisijsko oceniti njihovo starost, izvirnost in posebnost in jih na osnovi tega uvrstiti v seznam kulturne dediščine ČZS ter jih promovirati kot slovensko posebnost in pomemben element naše stavbne dediščine. S pomočjo donatorjev bomo lastnikom izbranih čebelnjakov v skladu z možnostmi v prihodnje omogočili tudi njihovo obnovo. Pri vsem bo komisiji UO ČZS za čebelarsko kulturno dediščino strokovno pomoč nudil avtor knjige Slovenski čebelnjaki univerzitetni profesor dr. Borut Juvanec.

 

S to dejavnostjo nameravamo slediti naslednjim ciljem:

1. Uvrstitev čebelnjaka v slovenski arhitekturi na mesto, ki si ga zasluži (odkrivanje,

inventariziranje, dokumentiranje, vpis v seznam kulturne dediščine ČZS ).

2. Dvig zavesti slovenskega človeka na področju stavbne kulturne dediščine.

3. Ohranjanje slovenske prvobitnosti.

4. Dvig vrednosti slovenske kulture na področju arhitekture in čebelarstva v EU in v svetu.

 

Kategorije in način izbora čebelnjakov:

1. kategorija - Pravi slovenski čebelnjak

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji, arhitekti in etnologi ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu glede na vgrajeni material, obliko, sestavo in postavitev določili značilnost posameznega čebelnjaka.

2. kategorija- Slovenski čebelnjak, starost

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji, arhitekti in etnologi ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu določili starost posameznega čebelnjaka.

3. kategorija- Slovenski čebelnjak, kot posebnost

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji in arhitekti ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu glede na izvedbo določili posebnosti posameznega čebelnjaka.

Prilogi:

 
 
REGISTER
(po posameznih kategorijah)
Kategorija - 1 Pravi slovenski čebelnjak
Leto vpisa v register
1.o1  2014
1.o2 2014
1.o3
2014
1.o4
2014
1.o5 2018
1.o6 2018
1.07 Čebelnjak Škofljica 2020
1.08 Čebelnjak Radovljica 2020
1.09 Čebelnjak Kočevska Reka 2020
1.10 Čebelnjak Ivančna Gorica 2021
1.11 Čebelnjak Trebnje 2021
1.12 Čebelnjak Bled 2022
Kategorija -  2 Slovenski čebelnjak, starost
Leto vpisa v register
2.o1 2014
2.o2 2014
2.o3 2014
2.o4 2018
2.05 Čebelnjak Opčine (Trst) 2020
Kategorija - 3 Slovenski čebelnjak kot posebnost
Leto vpisa v register
3.o1 2014
3.02 2014
3.o3  2014
3.o4 2018
3.o5 Čebelnjak Dobrna 2021
3.06 Čebelnjak Gornji Grad - Prislan 2021
3.07 Čebelnjak Gornji Grad -  Časl 2021
3.08 Čebelnjak Lendava 2021
3.09 Čebelnjak Zgornje Gorje 2022
3.10 Čebelnjak Lany pri Pragi 2022