Register starih čebelnjakov


Čebelarska zveza Slovenije želi pridobiti podatke o čebelnjakih na terenu, komisijsko oceniti njihovo starost, izvirnost in posebnost in jih na osnovi tega uvrstiti v seznam kulturne dediščine ČZS ter jih promovirati kot slovensko posebnost in pomemben element naše stavbne dediščine. S pomočjo donatorjev bomo lastnikom izbranih čebelnjakov v skladu z možnostmi v prihodnje omogočili tudi njihovo obnovo. Pri vsem bo komisiji UO ČZS za čebelarsko kulturno dediščino strokovno pomoč nudil avtor knjige Slovenski čebelnjaki univerzitetni profesor dr. Borut Juvanec.

 

S to dejavnostjo nameravamo slediti naslednjim ciljem:

1. Uvrstitev čebelnjaka v slovenski arhitekturi na mesto, ki si ga zasluži (odkrivanje,

inventariziranje, dokumentiranje, vpis v seznam kulturne dediščine ČZS ).

2. Dvig zavesti slovenskega človeka na področju stavbne kulturne dediščine.

3. Ohranjanje slovenske prvobitnosti.

4. Dvig vrednosti slovenske kulture na področju arhitekture in čebelarstva v EU in v svetu.

 

Kategorije in način izbora čebelnjakov:

1. kategorija - Pravi slovenski čebelnjak

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji, arhitekti in etnologi ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu glede na vgrajeni material, obliko, sestavo in postavitev določili značilnost posameznega čebelnjaka.

2. kategorija- Slovenski čebelnjak, starost

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji, arhitekti in etnologi ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu določili starost posameznega čebelnjaka.

3. kategorija- Slovenski čebelnjak, kot posebnost

Način izbora: strokovnjaki ( čebelarji in arhitekti ) bodo na osnovi prispele dokumentacije, preverjanja in ogleda na terenu glede na izvedbo določili posebnosti posameznega čebelnjaka.

Prilogi:

 
 
REGISTER
(po posameznih kategorijah)
Kategorija - 1 Pravi slovenski čebelnjak
Leto vpisa v register
1.o1  2014
1.o2 2014
1.o3
2014
1.o4
2014
1.o5 2018
1.o6 2018
1.07            Čebelnjak Škofljica 2020
1.08            Čebelnjak Radovljica 2020
1.09          Čebelnjak Kočevska Reka 2020
Kategorija -  2 Slovenski čebelnjak, starost
Leto vpisa v register
2.o1 2014
2.o2 2014
2.o3 2014
2.o4 2018
2.05           Čebelnjak Opčine (Trst) 2020
Kategorija - 3 Slovenski čebelnjak kot posebnost
Leto vpisa v register
3.o1 2014
3.02 2014
3.o3  2014
3.o4 2018