VeterinaVETERINARSKA FAKULTETA Univerze v Ljubljani,
Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana 
(tel.: (01) 4779 100, faks: (01) 2832 243) opravlja raziskovalno in specialno diagnostično dejavnost. V okviru Veterinarske fakultete deluje NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT. Ta institucija izvaja naloge, ki jih določa zakon o veterinarstvu, to je zdravljenje čebel, spremljanje epizootiološkega stanja in klinično ugotavljanje bolezni čebel, vodenje seznama čebelarjev in čebeljih družin, priprava programov za preprečevanje in zatiranje čebeljih bolezni, priprava strokovnih podlag za načrtovanje in sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel, sodelovanje pri uvajanju novih diagnostičnih metod za ugotavljanje bolezni čebel na terenu, spremljanje zdravstvenega varstva in izvajanje preventive v vzrejališčih in plemeniščih matic in čebeljih družin v prometu (izvajanje karantene in odredbe), organiziranje in vodenje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali. 

Enote Nacionalnega veterinarskega inštituta in strokovni delavci na področju zdravstvenega varstva čebel: 
Enota za diagnostiko kužnih in drugih bolezni živali 
Laboratorij za zdravstveno varstvo čebel, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana 
dr. Metka Pislak Ocepek, dr. vet. med.
Tel.: (01) 4779 144

Enota LJUBLJANA, Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana 
Martina Škof, dr. vet. med.
Tel.: (01) 4779 371; (041) 650 158 

Enota MARIBOR, Šentiljska 109, 2000 Maribor 
Mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.
Tel.: (02) 2524 128; (041) 645 792

Enota NOVO MESTO, Šmarješka c. 2, 8000 Novo mesto 
Anita Vraničar - Novak, dr. vet. med.
Tel.: (07) 3324 488; (041) 649 495

Enota NOVA GORICA, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica 
Mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
Tel: (05) 3383 704; (041) 740 805
Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
Tel.: (05) 6392 077; (041) 645 763


Enota CELJE, Trnoveljska c. 1, 3000 Celje 
Alenka Jurić, dr. vet. med.
Tel.: (03) 5451 031; (041) 900 005

Enota MURSKA SOBOTA, Lendavska c. 27, 9000 Murska Sobota 
Lidija Matavž, dr. vet. med.
Tel.: (02) 5348 219; (031) 622 730

Enota KRANJ, Kranjska c. 16, 4202 Naklo 
Mag. Mira Jenko - Rogelj, dr. vet. med.
Tel.: (04) 2770 620; (041) 645 769