April
- kontrolni pregledi čebeljih družin
- preveriti zalego
- preveriti zalogo hrane
- gradnja čim več satnic
- zbiranje cvetnega prahu
- izenačevanje družin

V aprilu so možne še velike vremenske spremembe, ki vplivajo na razvoj družin, zato mora čebelar svojim čebelam večkrat pošteno priskočiti na pomoč. V tem času se prične prava skrb za vzgojo močnih družin, katere bodo lahko izkoristile glavno spomladansko pašo. Da dosežemo dober in skladen razvoj čebeljih družin v tem mesecu, jim moramo zagotoviti dovolj: toplote, hrane in prostora

Če hočemo pravočasno ugotoviti vse spremembe v panju, moramo družine v tem mesecu najmanj trikrat pregledati. V kolikor smo matico že začeli vzpodbujati k zaleganju oz. družino dražilno krmiti ta z večjim obsegom zalege potrebuje tudi več prostora. To družine rešijo s širjenjem gnezda proti robu panja. Pri obilni zalogi hrane ob zalegi, širjenje plodiščnega prostora izvajamo z dodajanjem enega ali dveh praznih satov z lepo izdelanimi celicami. To satje je temnejše iz razloga, ker so se v prejšnji čebelarski sezoni iz njega razvile 3-4 generacije čebel. Na osnovi števila zaleženih satov se odločimo koliko praznih satov bomo dodali v prvem širjenju gnezda.

Pri enem od prvih pregledov v aprilu, ko družine še niso tako močne, je priporočljivo da se odločimo za označevanje matice. Sredi aprila je ponavadi že veliko najrazličnejšega cvetja, začne cveteti regrat, borovnica predvsem pa divja češnja, ki daje veliko cvetnega prahu in medičine, ter tako po uspešni zamenjavi generacij čebel vzbudi pri teh prvi gradilni nagon. Če so družine močne in z mladimi maticami, je že čas da dodamo v gradnjo po eno satnico. Gradnja satja, dovolj prostora za zaleganje matice in nemotek pretok feromonov v panju so ključni za preprečevanje rojenja. V slučaju da se paša prekine, moramo družinam takoj pomagati z dodatnim krmljenjem s raztopino sladkorja in vode v razmerju 1:1.

Navzlic enaki oskrbi se vse družine vedno ne razvijajo enakomerno. Pomagamo si tako, da močno razviti družini odvzamemo sat pokrite zalege s čebelami vred in ga dodamo slabše razviti in zaostali. Pravih slabičev ne ojačujemo ampak jih združujemo.

V tem mesecu čebelja družina porabi približno 5 kg hrane. Velikokrat se zgodi, da začne v panju zaradi slabih vremenskih razmer primanjkovati hrane, zato moramo čebeljo družino dodatno krmiti s sladkorno raztopino v razmerju 1:1. Sladkorno-medene pogače v tem času čebele že bolj izčrpavajo, z dodatkom medu pa so čebelje družine bolj izpostavljene raznim okužbam.

Varoja:
V kolikor smo čebele proti varoji tretirali pozno jeseni ali pozimi z oksalno kislino, bomo na kontrolnih vložkih v posameznih panjih našli le posamezne varoje. V nasprotnem nam bo sedaj večji problem predstavljala akutna čebelja paraliza, ki je bolezen mladih čebel delavk v tistih družinah, ko so napadene z varojo. Pred panji je veliko čebel, ki se plazijo po travi in ne morejo leteti . Izbruh bolezni je povezan s sesanjem čebelje hemolimfe s strani varoje, kar prispeva k hitrejšemu razmnoževanja virusa v hemolimfi, ki povzroča to bolezen. Najučinkovitejši način boja pred to nadlogo, pa je spet uspešno tretiranje čebel proti varoji.

Pri zatiranju varoje postajajo vse pomembnejši biotehnični ukrepi. V kolikor novembra ali decembra nismo izvedli korenitega zatiranja varoj ali če obstaja možnost reinvazije izrezujemo trotovino. Biotehničnim ukrepom se lahko pridruži še odvzemanje satov s pokrito čebeljo zalego. Tako smo združili dve čebelarski opravili – čebelam oziroma matici smo povečali prostor in hkrati odstranili tudi varoje, ki so bile v pokriti zalegi, pokrito zalego pa smo uporabili za formiranje narejencev.

Avtor: Vlado Auguštin