November- zapažitev panjev
- skrb za mir na čebelnjaku
- pregled in sortiranje satja
- kuhanje voščin

Smo v mesecu novembru, ko pritisnejo že prvi mrazi. Naše čebele se stiskajo v zimsko gručo. V to jih sili vedno nižja temperatura izven panja. Takoj ko se ta zniža izpod 15° C se začno čebele zbirati v zimsko gručo in tudi vse manj izletavajo. V tem času nimajo potrebe za vodo, niti narava ne daje več izvorov hrane. Temperatura v notranjosti gnezda ne presega 28° C, pa tudi poraba hrane pade izpod 1 kg. Vse življenje v panju je pred zimskim mirovanjem.

Čebelje družine so brez zalege in imajo le še rahle izlete ob sončnih dnevih. Pri izletih iznašajo prve mrtvice in sušijo zadnjo vlago iz panjev. Bolj ko je mrzlo, tem tesneje se čebelja družina stisne v gručo. Čebele ustvarjajo toploto z jemanjem hrane in dregetanjem mišic. V gnezdu se izmenjujejo od znotraj navzven, tako da imajo vse možnost za preživetje. V tem mesecu ne posegamo več v gnezdo in skrbimo da imajo čebele čim več miru.

Če imamo pred stojiščem travo je priporočljivo, da jo prekopljemo. S tem pokrijemo vse odmrle čebele, obenem pa zakrijemo vse izvore bolezni, od katerih je najpogostejša nosema

V hladnem novemberskem vremenu začnemo taliti oz. kuhati staro izločeno satje. Časa imamo sedaj dovolj, pa tudi čebele nas ne bodo več motile kakor v prejšnjih mesecih . Dobljene voščene kolače zamenjamo za satnice, katere bodo na hladnem počakale do spomladi ko jih bomo uporabili.. Lepo mlado satje in rumen vosek sta prvi pogoj za uspešno čebelarjenje, hkrati pa tudi čebelarjevo ogledalo.

Satnice začnimo delati iz medenih pokrovčkov in divje gradnje. Na ta način lahko pri aktivnem obnavljanju satja v nekaj letih preidemo na satje, ki ne bo obremenjeno z kemičnimi ostanki varoacidov, ki smo jih v preteklosti uporabljali za zatiranje varoj.

Varoja:
Kadar v čebeljih panjih ni več zalege, so vse varoje na čebelah. To je idealen trenutek za temeljito uničenje preostalega števila varoj. Pozno jesensko tretiranje varoj je nujno, če smo ob oktobrski diagnozi ugotovili, da je v družini preveliko število varoj. Ker le redko kateri čebelarji oktobra izvajajo natančno diagnozo, je priporočljivo izvajati pozno jesensko zatiranje varoj pri vseh čebeljih družinah. Za ta postopek imamo več možnosti in sredstev.

Pozno jesensko zatiranje varoj je uspešno, če odpade malo število varoj. To pomeni, da je v čebelji družini malo čebel poškodovanih od varoj. Če je ob tretiranju odpadle veliko število varoj, je to slabo znamenje, saj je v čebelji družini veliko število invalidov. To je zelo slaba popotnica za naslednje čebelarsko leto in dokaz da je bil čebelar v prejšnjih akcijah premalo uspešen. Novembra te napake ni mogoče popraviti, saj ne obstaja sredstvo, ki bi zacelilo rano invalidni čebeli. 

Avtor: Vlado Auguštin
Podobne vsebine
Oktober
November
December