Vzreja matic


Za potrebe zamenjave matic v lastnem čebelnjaku, le-te praviloma vzredi čebelar sam. Na ta način omogočimo razvojnajboljših lastnosti, ki jih ugotavljamo in beležimo v lastnem čebelnjaku, ter skrbimo za ohranjanje čistosti kranjske čebele v slehernem čebelarstvu. Da bo lastna vzreja matic za zamenjavo v čebeljih družinah dosegla pričakovani cilj in da bo tudi uspešna,mora biti usklajena z ustrezno čebelarsko prakso na vsem področju, kjer gojimo kranjsko čebelo.

Enotno navodilo se nanaša na zapisovanje lastnosti družine na panjski list, na vrednotenje zbranih podatkov in razvrščanje družin ter določanje primernih družin za vzrejo (osnovna odbira). Sledi zamenjava čebeljih matic v družinah, ki so namenjene izločitvi iz nadaljnje reje.
Za uspešno zamenjavo matic je najprej potrebna kvalitetna vzreja matic. Vse komponente uspešne osnovne odbire in menjave matic so tudi sestavni del Rejskega programa za kranjsko čebelo. Za potrebe osnovne odbire je v čebeljih družinah potrebno spremljati: obarvanost obročkov zadka, mirnost, rojivost, živalnost (število zasedenih ulic) in donos medu.
Panjski list obsega rubrike za vpisovanje lastnosti čebelje družine. Pregled družin se opravi hkrati, in sicer trikrat v čebelarski sezoni.

Čebelar na delavkah v posameznih družinah spremlja omenjene lastnosti, ter na osnovi ugotovitev, ki jih zabeleži na panjskem listu, izloči 1/3 matic, ki so v svojih lastnostih pod povprečjem v čebelnjaku.

Prvi pregled se izvede v času cvetenja regrata okrog 15. aprila, drugi v času cvetenja akacije ali okrog 15. junija in tretji v času cvetenja kostanja ali okrog 10. julija.

Potek izločanja matic:
Čebelje družine, pri katerih je ugotovljeno, da imajo delavke prvi ali več obročkov na zadku obarvan rumeno, se takoj izločijo iz nadaljnje reje. Sprejemljiva je oranžna do usnjeno rjava barva ob straneh prvega obročka. Iz družin, ki so v svojih lastnostih v zgornji tretjini, čebelar pripravi vzrejno gradivo, ki služi za vzrejo matic. Ko so matičniki zreli oz. matice opražene , v družinah, kjer je predvidena zamenjava, izloči matice
in jih nadomesti z mladimi maticami. Ker gre za lastno vzrejo, te matice izvirajo iz istega čebelarstva. Občasno čebelar poskrbi za osvežitev krvi – iz območja istega krajevnega različka. Čebelar vzrejno gradivo pridobi izven območja preletne razdalje čebel, vendar ne v drugem geografskem delu Slovenije.

PANJSKI LIST
1. Metoda vzreje matic za lastne potrebe
Na enostaven način vzredimo matico s prirezovanjem zaleženega sata. Metoda je primerna tudi za manj spretne čebelarje, saj ni potrebe po presajanju ličink oz. ni neposrednega stika z njimi.

V odbrano družino (matičarja) med zalego vstavimo prazen sat, da ga matica zaleže. Čez dva dni oz. ko je sat poln jajčec, ga

Risba prikazuje v loku prirezan sat, z ličinkami v vsaki drugi celici na robu sata.
vzamemo iz panja in previdno ometemo čebele. Sat nato previdno v loku odrežemo in ga vstavimo v štarter. To je brezmatična družina z obilo mladih čebel krmilk in ustrezno zalogo hrane. Mlade čebele zagotovimo z dodajanjem pokrite zalege, tik pred izleganjem. Lahko uporabimo tudi odrezani del sata, tako da ga vstavimo v nov satni okvir in prav tako prenesemo v štarter. Nož za rezanje naj bo primerno ogret. Ob robu loka odstranimo vsako drugo jajčece, da se matičniki kasneje ne bodo med seboj dotikali in jih bomo enostavno odvzeli. Vzrejno gradivo lahko po 24. urah iz štarterja prestavimo vrednika. Rednik je preurejena družina z matico. Običajno je rednik v medižču AŽ panja, kjer je prav tako potrebno zagotoviti obilo mladih čebel krmilk in stalen dotok hranilnih snovi. Matica je v plodišču. Prenos feromonov iz plodižča je mogoče omejiti z delnim priprtjem matične rešetke. Tri dni po prenosu vzrejnega gradiva v rednik opravimo kontrolni pregled in ocenimo sprejetost ličink. Uničimo vse matičnike, ki so jih čebele zgradile v sredini sata, kakor tudi druge, nepravilno razvite matičnike.

Pustimo 20 do 30 pravilno razvitih, največjih matičnikov. Po preteku nadaljnjih štirih dni matičnike porežemo in prenesemo v valilne matičnice. V valilni matičnici se izvali matica, ki jo od delavk ločuje gosta mreža. Ta dopušča le morebitno krmljenje matice s strani delavk, sicer pa so med seboj fizično ločene. Valilne matičnice namestimo v posebno prirejen satnik.

Drugi podoben način je razrezovanje zaleženega sata v trakove. Zahteva več dela, izkoristimo pa celoten sat. Sat z enodnevnimi ličinkami razrežemo v trakove. Širok je toliko, da je na njem samo ena vrsta celic. Celice za polovico skrajšamo in trak pritrdimo z voskom na sat, ki je v loku prirezan. Celice z vzrejnim gradivom so obrnjene navzdol. Vsako drugo ličinko izločimo in tako pripravljen sat vstavimo v štarter. Lahko pa trak razrežemo tudi na posamezne celice, ki jih pritrdimo na letvico vzrejnega satnika, tako kot pri umetno izdelanih matičnih lončkih.

Priporočljiva pa ni vzreja matic iz rojevih matičnikov, že posebno če bi šlo za prenos nezaželenih lastnosti družine, kot je rojivost.

prof.dr. Aleš Gregorc