Selekcijski čebelnjak 
Čebelje družine na stojišču morajo biti označene s »panjskim listom«, na katerega čebelar vpisuje osnovne lastnosti družine. Odbira v selekcijskem čebelnjaku se izvaja v vseh čebeljih družinah.

V čebelnjaku za vzrejo rodovniških matic ne smejo biti čebele z obarvanimi obročki zadka. V čebeljih družinah selekcijskega čebelnjaka natančnospremljamo lastnosti in jih tudi zapisujemo. Rojilno razpoloženje, čistilno sposobnost, gospodarske in druge lastnosti družin lahko spremljamo v družinah, ki so oskrbovane v enakih panjih in na enak način. Zato je pomembno, da družine tudi oskrbujemo in izvajamo razne preventivne ukrepe na enak način ter jim tako omogočamo optimalne pogoje za razvoj. Prav tako posamezne lastnosti družin ocenjujemo istočasno, saj je le tako mogoče zagotoviti primerljivost podatkov.

prof.dr. Aleš Gregorc