Prehrana


Čebele delavke, troti in matica imajo specifične potrebe po hranilnih snoveh in tudi različne prehranjevalne mehanizme. Ti ličinkam in odraslim osebkom zagotavljajo ustrezno
preskrbljenost s hranilnimi snovmi. Za vse tri skupine ličink in odraslih osebkov predstavljata nektar in cvetni prah prehransko osnovo in vir hranilnih snovi. Nektar zagotavlja ogljikove hidrate v obliki sladkorjev, cvetni prah pa je vir beljakovin, lipidov, vitaminov in mineralov. Čebele imajo razvite mehanizme za predelavo nektarja in cvetnega prahu v take oblike, da ustrezajo prehrani zalege in odraslih osebkov.

1. Odvisnost razvoja čebele od hrane

Oplojeno jajčece ima dedno zasnovo za razvoj čebele delavke ali matice. To je odvisno od kvalitete in kvantitete hrane, ki jo dobi ličinka. Jajčece, izleženo v delavsko satno celico, se lahko prestavi v matično celico in se iz njega razvije matica. Vrsta satne celice predstavlja
dražljaj čebelam delavkam, ki krmijo zalego. Hrana matičnim ličinkam jematični mleček in se razlikuje od hrane za delavsko zalego. Delavska zalega dobi v svojem obroku belo, bistro in rumeno komponento v razmerju 2 : 9 : 3. Matična ličinka, ki se prehranjuje le z matičnim mlečkom, dobi v prvih treh dneh razvoja belo komponento, zadnja dva dni razvoja
pa belo in bistro komponento v razmerju 1 : 1. V matičnem mlečku je do 10-krat več pantotenske kisline in 18-krat več biopterina kot v hrani, ki jo dobi ličinka delavke. Poleg kvalitete matičnega mlečka, ki ga dobi matična ličinka, vpliva na razvoj matice tudi večja
količina hrane. Rast in intenzivnost dihanja se pri matični ličinki znatno poveča v zadnjih dneh razvoja.

Matična ličinka plava v hrani, medtem ko delavska ličinka hrane nima v takem izobilju.
Osnovni prehranski dražljaj za matično ličinko je sladkor. Matični mleček vsebuje 34 % sladkorjev, hrana delavskim ličinkam v prvih dneh jih vsebuje 12 %, v zadnjih dneh razvoja pa do 47 %. Povečani delež sladkorjev je posledica večje količine medu v obroku
delavskim ličinkam. Na razvoj zalege vpliva tudi vrsta sladkorja. Matična ličinka v vsem obdobju v obroku dobiva glukozo, ličinka delavke pa dobi glukozo v začetku razvoja, v drugi polovici pa prevladuje fruktoza. Sestava izločka žlez čebel krmilk se spreminja glede na krmljenje delavske oz. matične zalege. Tudi vedenjska lastnost delavk krmilk, ki 10-krat pogosteje obiščejo matično ličinko kot pa ličinko delavke, prispeva k večji prehranjenosti matične ličinke.

V prvih treh dneh je mogoče razvoj ličinke v delavko ali matico spremeniti s prestavitvijo le-te iz delavske celice v matično ali obratno. Ličinka, ki je med 3. in 4. dnevom prestavljena iz delavske celice v matično, se razvije v matici podobno čebelo z značilnimi morfološkimi lastnostmi delavke: košek na zadnji nogi, želni aparat in čeljusti. Za čebele, ki so bile v stadiju 3–4 dni stare ličinke prestavljene iz matične celice v delavsko satno celico, pa so značilni: zmanjšano število jajčnih cevk, zmanjšana semenska mošnica in manjša teža. Za optimalen razvoj matice, je potrebno presajanje do en dan stare ličinke v matični lonček. Najboljše matice pa se razvijejo po presajanju do 12 ur starih ličink. 

1.1. Prehrana matice 
Odraslo matico prehranjujejo čebele krmilke z matičnim mlečkom. Temu je lahko primešan tudi med. Intenzivnost krmljenja matice, pogostnost in trajanje krmljenja, je odvisno od stopnje zaleganja matice.
Matični mleček je opalescentno mlečne barve in je želatinaste konsistence. Izloča ga goltna žleza, ki je v glavi delavk. Ta sistem žlez je najbolj aktiven pri 6 do 12 dni starih čebelah.
Matični mleček za čebeljo družino predstavlja razvojni potencial, kakršnemu v naravi ni primere. Vplivi njegovega delovanja se kažejo:
• morfološko: sproža razvoj spolnih žlez pri matici in razvoj organov, ki služijo delavki: koški na zadnjih nogah, močnejše čeljusti, hipofaringealne žleze, voskovne žleze;
• razvojno: razvoj matice traja okrog 16 dni, delavke okrog 21 dni;
• v dolgoživosti: matica živi več let in se prehranjuje z matičnim mlečkom vse življenje; delavka živi nekaj tednov oz. mesecev;
• v vedenjskih vzorcih: matica zalega jajčeca (delavka praviloma ne) in ne sodeluje pri opravilih v gnezdu. Matični mleček uporabljamo pri presajanju ličink v matične lončke.

prof.dr. Aleš Gregorc