Higijena


V jesenskih mesecih izločimo staro, onesnaženo satje. Satje natančno pregledamo, posebno neizleženo - odmrto zalego. Poskrbimo za kvalitetno zimsko rezervo hrane in razkuževanje pribora in čebelnjaka. Ugotovimo vzroke slabljenja čebeljih družin, ter jih združujmo. Zazimimo le močne čebelje družine. Poleg vseh tehnoloških ukrepov, ki jih izvajamo preventivno zaradi preprečevanja bolezni, je na prvem mestu razkuževanje. Razkuževanje je postopek, pri katerem uničimo povzročitelje kužnih bolezni na orodju, satju in stenah panja.

Postopke razkuževanja razdelimo na fizikalne in kemijske.
1. Fizikalni postopki: Največkrat pride v poštev obžiganje in kuhanje. Razkuževanje z vročim zrakom, avtoklaviranje in ionizirajoče sevanje redkeje uporabljamo. S plamenom razkužujemo panje, lahko pa tudi nekatera orodja, ki jih plamen ne požkoduje. Izvor plamena
je lahko bencinski ali plinski gorilnik. Obžiganje je zadovoljivo, če je pri tem les delno potemnel. S kuhanjem najpogosteje razkužujemo vosek, kateremu ne sme biti primešana voda, ker le ta preprečuje segrevanje voska preko 1000C. Za uničenje spor P. larvae, ki povzroča hudo gnilobo, je vosek potrebno segrevati vsaj 20 minut na 1200C. Prekuhavamo lahko tudi druge predmete, ki so odporni na visoko temperaturo.
2. Kemijske postopke uporabljamo za razkuževanje rok, orodja in panjev, nekatere pa ob izbruhu bolezni uporabljamo tudi za sanacijo oz. razkuževanje čebelje družine v celoti, kot na primer pri poapneli zalegi. Za razkuževanje moramo imeti posebne plinske sterilizatorje.
Predmeti morajo biti povsem čisti, ker nečistoča preprečuje delovanje razkužilnega sredstva.

1. Razkuževanje čebelnjaka in okolice

Pri tem uporabljamo vse opisane metode in sredstva razkuževanja, paziti moramo le, da razkužilo nima kvarnega vpliva na posamezne predmete, ki jih obdelujemo. Ob izbruhu kužne bolezni pred čebelnjak namestimo tudi sredstvo za razkuževanje obuvala. V večini čebelarstev se pojavlja tudi poapnela zalega, ki se ob neugodnih pašnih in drugih pogojih lahko razširi na večje število čebeljih družin. Tudi v tem primeru je potrebno opraviti postopke mehaničnega čiščenja in razkuževanja čebelarskega pribora ter predvsem satja 

2. Razkuževanje rok

Ob sumu ali izbruhu bolezni moramo roke umivati in razkuževati pred pričetkom dela, med in po opravljenem delu. Razkužilo mora biti učinkovito na povzročitelje čebeljih bolezni, hkrati pa ne sme delovati škodljivo na kožo rok. Nekaj možnih razkužil: Virkon S, Armiton E, Desderman. Pri pregledu čebeljih družin, sumljivih da imajo hudo gnilobo, vedno svetujemo
uporabo plastičnih rokavic za enkratno uporabo.

3. Razkuževanje satja 

V čebelarstvu za razkuževanje najpogosteje uporabljamo 3 % raztopino natrijevega hidroksida in druga bolj blaga razkužila za občutljive materiale.

Satje razkužujemo z namenom uničiti spore Noseme apis in sporAscosphaera apis, ki povzroča poapnelo zalego. Najpogosteje pri tem uporabljamo ocetno kislino. Satje zložimo v zaboj ali omaro, ki se mora dobro zapreti, med sati mora biti dovolj prostora za prehod
hlapov. Na vsak liter prostornine moramo v posodo nad sati dati po 2 ml 80 % ocetne kisline. Hlapi morajo delovati najmanj 5 dni. Pred vstavljanjem satja v čebeljo družino ga moramo temeljito prezračiti. Povsem prazno satje lahko razkužujemo tudi s hlapi formalina.
Spore N. apis v 24 urah uniči tudi temperatura 500C, ob 50% relativni vlagi. Za uničevanje spor Ascosphaera apis poleg formalina lahko uporabljamo tudi hlape klora.
Satje onesnaženo s sporami povzročitelja hude gnilobe, Paenibacillus larvae je potrebno uničiti ali staliti in ga potem ustrezno sterilizirati.4. Razkuževanje panjev in orodja

Prazen panj moramo pred ponovno naselitvijo s čebelami ustrezno razkužiti. Potrebno je temeljito mehanično čiščenje vseh nanosov propolisa in voščenih prizidkov.
Tako pripravljen panj nato obžgemo s plinsko spajalko, tako da les nekoliko počrni. Nazadnje panj razkužimo že z 2 % vročim NaOH. Panj namakamo 10 minut, nato pa ga osužimo in prezračimo. Šele nato je panj primeren za ponovno naselitev družine. Tudi orodje in druge pripomočke razkužujemo po enakem postopku kot panje, če le niso občutljivi na vročino in lug. 

prof.dr. Aleš Gregorc
Podobne vsebine
Higijena