Svetovalci


KONTAKTNI PODATKI ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE:

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
BRDO 8
1225 LUKOVICA


Matična številka: 5141729000
Šifra dejavnosti: 91.120
ID za DDV: SI81079435
Transakcijski račun: SI 56 0318 6100 2214 727


 

Predsednik ČZS: Boštjan Noč, predsednik: 01/729 61 06, 040/436 512, nocb@czs.si

Vodja služb ČZS: Lidija Senič, mag. menedž. vseživlj. izobr., vodja služb ČZS: 01/ 729 61 10, 040/436 515, lidija.senic@czs.si

Priznana rejska organizacija: dr. Peter Kozmus, univ. dipl. inž. zoot., strokovni vodja PRO: 01/729 61 16, 041/352 997, peter.kozmus@czs.si

Opazovalno-napovedovalna služba: Aleš Bozovičar, dipl. inž. zoot., opazovalec in napovedovalec čebeljih paš: 01/729 61 31, 041/644 217, ales.bozovicar@czs.si, avtomatski telefonski odzivnik: 01/729 61 20, https://ecebelar.czs.si/User/Login?returnUrl=/

Svetovalci specialisti za tehnologijo čebelarjenja:
Vlado Auguštin, univ. dipl. inž. teks. tehnol,:  040/436 516, vlado.augustin@czs.si
Simon Golob, dipl. inž. kmet. zoot. (UN): 01/729 61 12, 030/604 015, simon.golob@czs.si

Svetovalci specialisti za ekonomiko
Tina Žerovnik, dipl. biol. (UN) .: 01/ 729 61 04, 040/436 513, tina.zerovnik@czs.si
Mojca Pibernik, mag. ekol. biod.: 01/729 61 28, 040/436 518, mojca.pibernik@czs.si
Svetovalci specialisti za zagotavljanje varne hrane

Ana Janžekovič, mag. inž. preh.: 01/ 729 61 33, 040/436 514, ana.janzekovic@czs.si
Urška Ratajc,  mag. ekol. biod.: 01/ 729 61 33, 040/436 514, urska.ratajc@czs.si
Aljaž Debelak, dipl. izob. biol. in kem.(UN): 01/ 729 61 29, 040/436 519, aljaz.debelak@czs.si
Tomaž Samec, univ. dipl. inž. zoot.: 01/ 729 61 18, 040/436 517, tomaz.samec@czs.si
Svetovalec za izobraževanje in usposabljanje
Boris Potočnik, mag. var. preh.: 01/729 61 11, 051/637 204, boris.potocnik@czs.si

Uredništvo: Mara Golob Meserko, dipl. kom..: 01/729 61 14, 030/604 660, mara.golobmeserko@czs.si, www.czs.si/slovenskicebelar.php

Tajništvo: info@czs.si , www.czs.si
Barbara Dimc, tajnik: 01/729 61 02, 041/ 370 -409 , barbara.dimc@czs.si
Ines Zajc Žunić, posl. sekr., poslovna sekretarka: 01/729 61 00, 041/337 854, ines.zunic@czs.si
Zlatica Kovačevič, posl. sekr., administrativna delavka: 01/729 61 24, 030/604 009, zlatica.kovacevic@czs.si

Računovodstvo:
Petra Stropnik, dipl. ekon., računovodkinja: 01/729 61 28, 031 506 764, petra.stropnik@czs.si

Čebelarska knjižnica Janeza Goličnika:
 David Ožura (vsak prvi delovni četrtek v mesecu med 15. in 18. uro): 01/729 61 11, cebelarskaknjiznica@czs.si, www.czs.si/knjiznica.php