Čebelarski krožki


Ustvarjamo čebelarske navdušence med mladimi

Dobrodošli v svetu Čebelarskih Krožkov, kjer se srečujejo mladi, radovedni umi, da bi raziskali čudovit svet čebelarjenja! Naša poslanstva sta informiranje, ozaveščanje in oblikovanje pozitivnega odnosa do čebelarstva, tradicije ter ohranjanja narave, še posebej med mladimi generacijami.

KAJ DEJANSKO POČNEMO?
Javna svetovalna služba v čebelarstvu (JSSČ) s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, ki so več kot le srečanja. Gre za priložnost, da mladi raziskujejo osnove čebelarjenja in motivira za nadalnje delo v čebelarstvu, se učijo o povezanosti okolja in človekovih dejavnosti ter razvijajo ljubezen do narave.

KJE SMO AKTIVNI?
Čebelarski krožki so prisotni po osnovnih, srednjih šolah in varstveno delovni centri po vsej Sloveniji. Spremljamo učni načrt za nižje in višje razrede, kar nam omogoča prilagodljivost pri delu z različnimi starostnimi skupinami.
 
 KAJ PONUJAMO?
- Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah, da lahko najdete tistega najbližje vam: 
Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah
- Rezultate in obvestila o tekmovanju mladih čebelarjev, kjer se mladi lahko preizkusijo in pokažejo svoje znanje.
- Potrdila o obiskovanju čebelarskih krožkov za šolsko leto, ki služijo kot priznanje in spodbuda za nadaljnje udejstvovanje.
- Informacije o licenciranju mentorjev čebelarskih krožkov, ki poudarjajo strokovno in pedagoško kakovost v tej dejavnosti. 

POTRDILA O OBISKOVANJU ČEBELARSKEGA KROŽKA
Potrdila o obiskovanju čebelarskega krožka v šolskem letu bomo pošiljali istočasno kot priznanja s TMČ. Mentorji, ki želite, da se potrdila pripravijo, sporočite podatek ime in priimek krožkarja v excel tabeli v enem stolpcu na zlatica.kovacevic@czs.si najkasneje do 20. maja v tekočem šolskem letu.

POVABILO K SODELOVANJU V DELOVNIH SKUPINAH, KJER LAHKO MENTORJI PODELITE SVOJE IZKUŠNJE IN PRISPEVATE K RAZVOJU PROGRAMA:
 • - posodobitev učnega načrta čebelarskih krožkov (napisan leta 2008, posodobitve učbenika, nova učna gradiva in oprema, nadgraditi z dodatki za prvo, drugo, tretje leto obiskovanja krožka, več prakse, zbiranje predlogov mentorjev in mentoric)
 • - posodobitev pravilnika za tekmovanje mladih čebelarjev (Zadnja prenova 2017, finalni krog (2018) integrirati v pravilnik, harmonizirati s pravilnikom o javno sofinanciranih šolskih tekmovanjih in olajšati pot do Zoisove štipendije))
 • - v okviru Čebelarske šole Antona Janše priprava programa in organizacija čebelarskega poletnega tabora za krožkarje (: Izvedba strokovnega, čebelarskega dela mentorji ČK, financiranje sponzorsko, poletni tabor, različne možnosti lokacij)

LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih predpisuje, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko izkušeni čebelarji z željo in motivacijo za poučevanje mladih, ali pa pedagoški delavci v šolah ali organizacijah, ki izvajajo čebelarske krožke, s strastjo in motivacijo za poučevanje mladih čebelarjev. Mentorji, s katerimi sodeluje Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov.
Za pridobitev licence ČZS za vodenje čebelarskih krožkov mora mentor izpolnjevati naslednje pogoje:
 • Čebelarska Usposobljenost: Mentor mora imeti ustrezno znanje in izkušnje na področju čebelarstva.
 • Pedagoška Usposobljenost: Pedagoški delavci morajo izkazati pedagoško usposobljenost za delo z mladimi, ki se vključujejo v čebelarske krožke.
 • Jezikovne Kompetence: Mentor mora obvladati slovenski jezik.
Mentor čebelarskega krožka je zavezan izpolnjevati navedene pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka njegovega vodenja. To zagotavlja kakovostno in strokovno izvajanje čebelarskih krožkov ter krepi pedagoški in čebelarski vidik mentorstva.

NOVOSTI IN DOGODKI:

Trenutno število krožkarjev: 2164

 
 •  
 • - 2025: ----------
  • 47. državno tekmovanje mladih čebelarjev: OŠ Davorina Jenka Cerklje in ČD Cerklje na Gorenjskem
  • VIDEO POVABILO na tekmovanje si lahko ogledate tukaj
 -----------------------------------
 • - junij 2024: ZAKLJUČENO Oddaja dokumentacije za obdobje januar - junij 2024: do 28.6.2024 - za 25 ur (dnevnik + izjava o izvedbi učnega načrta za čebelarske krožke)
 •  
 • - 2024: 46. Državno Tekmovanje Mladih Čebelarjev 2024 v Pivki ZAKLJUČENO
 • - 2024: ZAKLJUČENO
 •           ZMAGOVALEC Čebelarski sadjarski učni center na Fari pri Prevaljah, kjer se pod mentorstvom prof. raz. pouka ga. Vesne Oder izvaja čebelarski krožek Osnovne šole Franja Goloba. Čestitke!
  • ROK za prijavo: do 5. maja 2024 rok prijave podaljšujemo do 8.5.2024
  • Razpis si lahko pogledate TUKAJ.
  • Rezultate bomo razglasili na 46. državnem srečanju in tekmovanju v Pivki.
  • V prilogi vam pošiljam razpis s podrobnejšimi informacijami.
  • Vabimo vas tudi k sodelovanju v Natečaju za najlepši učni čebelnjak, namenjen vsem čebelarskim krožkom.
 • - 46. Državno Tekmovanje Mladih Čebelarjev 2024 v Pivki: S ponosom najavljamo, da bo 46. državno tekmovanje mladih čebelarjev potekalo v Pivki v soboto, 11.maja 2024. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Pivka in Osnovni šoli Pivka, ki sta sprejela soorganizacijo tega pomembnega dogodka. ZAKLJUČENE PRIJAVE!  ROK za prijavo je bil do 5. aprila 2024
 • - December 2023: ZAKLJUČENO
  • Oddaja Poročil za Obdobje September - December 2023: do 20. decembra 2023 oddate poročila (dnevnik + izjava o izvedbi učnega načrta za čebelarske krožke)
 • - Maj 2023:
  • Razpis za Organizacijo Tekmovanj Mladih Čebelarjev 2026, 2027,... Postanite del tega edinstvenega doživetja in se pripravite na organizacijo tekmovanj mladih čebelarjev v prihodnjih letih.
  • Preglejte Rezultate 45. Tekmovanja Mladih Čebelarjev 2023: Oglejte si dosežke mladih čebelarjev, ki so s svojim znanjem navdušili na tekmovanju.
  • REZULTATI NIŽJA STOPNJA
   REZULTATI SREDNJA STOPNJA
   REZULTATI VIŠJA STOPNJA
 • - Vsako Leto:
  • Zlati Krožkar: Vsako leto bomo podelili "Zlatega Krožkarja" - mladega čebelarja, ki izstopa po svoji predanosti, uspehu, pozitivnem odnosu in drugih merilih v čebelarskem krožku. Priznanje vključuje celoletno naročnino na revijo Slovenski čebelar. Ob zaključku šolskega leta mentorji sporočijo svojo odločitev na ČZS, ki zagotovi, da "Zlati Krožkar" prejema Slovenskega čebelarja z naslednjim koledarskim letom. Nominacijo sporočite pri oddaji poročil o realizaciji ur ali na info@czs.si.
 • - rubrika KROŽEK SE PREDSTAVI
  • - Slovenski čebelar, št. 1 2024 ​OŠ Prosenjakovci, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
  • - Slovenski čebelar, št. 2 2024 OŠ Slivnica pri Celju, OŠ Vransko-Tabor
  • - Slovenski čebelar, št. 3 2024 OŠ Cirkulane, OŠ Juršinci
  • Slovenski čebelar, št. 4 2024 OŠ Rinži Kočevje, OŠ Žužemberg
  • - Slovenski čebelar, št. 5 2024 OŠ Mislinja, OŠ Logatec
  • Slovenski čebelar, št. 6 2024 
  • Slovenski čebelar, št. 7-8 2024 OŠ Košana, OŠ Miren, Podružnična šola Bilje
  •  
  •  
  •  
 
Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, smo vam na voljo na telefonski številki 01/729 61 11.
Pridružite se nam in omogočite mladim vpogled v svet čebelarjenja!


GRADIVA ZA MENTORJE ČEBELARSKIH KROŽKOV

Dobrodošli v našem izboru gradiv, ki vam bodo pomagala pri uspešnem vodenju čebelarskih krožkov.
Tu je seznam uporabnih dokumentov, učnih gradiv, in drugih koristnih informacij:
 
Učni načrt, poročanje in posveti
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Navodilo za uporabo učnega načrta


Obrazci in Evidenca:
Obrazec – poročanje ČZS
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Vpisni obrazec za čebelarski krožek


Prezentacije in Usposabljanja:
Prezentacija s posveta 5.10.2022
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​


Učna gradiva
Učbenik Čebela se predstavi
Delovni zvezek Čebela se predstavi
Spletna mapa za čebelarske krožke


Učni pripomočki
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Čebelji ples


Video gradivo
Čebelarski krožki
3D-kranjica: Sestavljene in pikčaste oči
3D-kranjica: Tipalnice
3D-kranjica: Rilček in medni želodček
3D-kranjica: Želo
3D-kranjica: Varoja
3D-kranjica: Notranji organi čebele
3D-kranjica: Voskovna žleza in ploščica
3D-kranjica: Cvetni prah
3D-kranjica: Propolis
3D-kranjica: Čebelja krila in let čebel
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
Navodila za izdelavo semenskih kroglic (povezava youtube)


Utrjevanje snovi
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina


Čebelji pik
Navodila ob piku žuželke
Zdravljenje anafilaksije
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči


Razno
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Učni načrt za izbirni predmet Čebelarstvo
Priročnik za učitelje izbirnega predmeta Čebelarstvo
Gozd eksperimentov (2019): Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda. Zbornik referatov
Uporaba spletne aplikacije eČebelar


Pretekli rezultati Tekmovanj mladih čebelarjev
45. TMČ OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, 6. 5. 2023
44. TMČ Biotehniška šola Maribor, 7. 5. 2022