Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1. ODPOVED 43. DRŽAVNEGA SREČANJA IN TEKMOVANJA MLADIH ČEBELARJEV
Obveščamo vas, da zaradi zaostrenih okoliščin povezanih z epidemijo covida-19, ODPOVEDUJEMO 43. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev, ki bi potekalo v soboto, 20. novembra 2021, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije.


2. ZLATI KROŽKAR
ČZS želi podpreti »zlate krožkarje«. Po enega krožkarja na čebelarski krožek, v posameznem šolskem letu, bo nagradila z enkratno celoletno naročnino na Slovenskega čebelarja. Nagrado za »zlatega krožkarja« bo prejel krožkar po izboru mentorja, ki ima diskrecijsko pravico, da ga izbere po lastni presoji. Pri izboru upošteva določene kriterije. »Zlati krožkar« naj izpolnjuje nekatere ali večino od naslednjih kriterijev: redna udeležba, večletna udeležba, marljivost, sodelovanje, pomoč pri izvedbi, uspeh na tekmovanju, pridobljeno čebelarsko (praktično in teoretično) znanje, pozitiven odnos do čebel in čebelarjenja itd. »Zlati krožkar« je lahko tudi ista oseba več let zapored, lahko pa je vsako leto druga oseba. Ob zaključku posameznega šolskega leta mentor sporoči svojo odločitev, skupaj s podatki naslovnika, na ČZS, ki zagotovi, da z naslednjim koledarskim letom »zlati krožkar« prejema Slovenskega čebelarja. Zlatega krožkarja za šolsko leto 2020/2021 lahko sporočite najkasneje do 11. 11. 2021 in sicer podatke za pošiljanje Slovenskega čebelarja po navadni pošti.

2. DOKUMENT S PREDLOGI PRILAGODITEV ZA IZVAJANJE ČEBELARSKIH KROŽKOV V RAZMERAH COVIDA-19
Z namenom, da bi tudi v šolskem letu 2021/2022, ki je še vedno zaznamovano z epidemijo covida-19, čebelarski krožki na OŠ in SŠ še naprej potekali nemoteno in v čim večjem številu, smo na Komisiji UO ČZS za izobraževanje septembra 2020 potrdili dokument: »IZVAJANJE ČEBELARSKIH KROŽKOV V RAZMERAH COVIDA-19«, ki vsebuje opis možnih prilagoditev izvajanja čebelarskih krožkov. Nahaja se na tej >>>povezavi.

3. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ MLADIH ČEBELARJEV V LETIH 2023, 2024 ...
Septembra 2021 je bilo dogovorjeno, da bo 43. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2021 potekalo na sedežu ČZS na Brdu pri Lukovici 8, 1225 Lukovica in sicer v soboto, 20. novembra 2021. Podrobnejše informacije bomo še objavili in poslali mentorjem ČK. Po sklepu sepštembrskega posveta mentorjev ČK, se bo na tekmovanju omogočila udeležba eni ekipi (1-2 tekmovalca) na čebelarski krožek, kjer pa je v krožek vpisanih več kot 20 krožkarjev, pa po dve ekipi (1-4 tekmovalci).
V juniju 2019 smo dobili pisno potrditev, da bo 44. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2022 potekalo v Mariboru in sicer predvidoma v soboto 7. maja 2022. Zahvala gre Biotehniški šoli Maribor in Zvezi čebelarskih društev Maribor, ki sta sprejeli soorganizacijo tekmovanja.
Septembra 2021 je bilo dogovorjeno, da bo 45. državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2023 potekalo v Zagorju ob Savi in sicer v predvidoma v soboto, 13. maja 2023. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Zagorje, Osnovni šoli Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in občini Zagorje ob Savi, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2024, 2025 … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku.

4. NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ
V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).

5. LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV
Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

6. PRESTAVLJENO MEDNARODNO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV NA LETO 2023
Zaradi okoliščin povezanih z epidemijo covida-19 je bilo Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev v Sloveniji predvideno v letu 2021 prestavljeno na leto 2023. Leta 2022 bo tekmovanje potekalo v Rusiji.

GRADIVA ZA MENTORJE:

Spletna mapa za čebelarske krožke
Učbenik Čebela se predstavi
Delovni zvezek Čebela se predstavi
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Vpisni obrazec za čebelarski krožek
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Navodila ob piku žuželke
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2018 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar
Gozd eksperimentov (2019): Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda. Zbornik referatov
Prezentacija s posveta 9.9.2021