Organizacija


PREDSEDNIK
Boštjan Noč 
Selo 42
4274 Žirovnica


email: nocb@czs.si
email: bostjan.noc@telemach.net
PODPREDSEDNIKI  

I. Podpredsedniki Čebelarske zveze Slovenije:
G. Marko Alauf
G. Janez Vencelj
G. Anton Urek
G. Aleš Sussinger

II. Pooblaščenca predsednika Čebelarske zveze Slovenije: 
Ga. Stanka Subotič
G. Mitja Smrdel
G. Karl Vogrinčič
G. Franko Dolgan


 
UPRAVNI ODBOR 2024-2028
 

Z.š

Volilni okoliš

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

1.

Primorski

Tilen

Koleša

Zadlog 12a

5274 Črni vrh nad Idrijo

2.

Notranjski

Rajko 

Anzeljc

Nova vas 88

1385 Nova vas

3.

Obalno-kraški

Jani

Atelšek

Povir 52 a

6210 Sežana

4.

Celjski

Mark 

Golobb

Založe 263

3313 Polzela

5.

Tomaž

Gorenšek

Ilirska ulica 2

3211 Škofja vas

6.

Gorenjski

Anže

Perčič

Senično 27

4274 Križe

7.

Mitja

Smrdel

Zalog pri Cerkljah 125

4207 Cerklje

8.

Posavski

Aleš 

Staroveški

Trebinjska ulica 8

1000 Ljubljana

9.

Belokranjski

Bojan 

Pavlin

Sela 8

8333 Semič

10.

Dolenjski

Anton

Koželj

Adamičeva 5

1293 Šmarje-Sap

11.

Koroški

Rudolf

Vogel

Prisoje 84

2391 Prevalje

12.

Zasavski

Franc

Lazar

Orehovica 33

1411 Izlake

13.

Ljubljanski

Nina

Ilič

Pri Unionu 42

1330 Kočevje

14.

Aleš 

Šuštar

Zaboršt pri Dolu 24

1262 Dol pri Ljubljani

15.

Vitomir

Mlinarec

Zadružna ulica 24

1211 Ljubljana

16.

Pomurski

Štefan

Šemen

Lipa 145 a

9231 Beltince

17.

Janez

Vencelj

Stara cesta 25

9240 Ljutomer

18.

Podravski

 

Stanislav

Kitak

Prvenci 19

2281 Markovci

19.

Andrej 

Pliberšek

Podgorje 57

2342 Ruše

NADZORNI ODBOR 2024-2028

z.š.

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

 

1.

Danijela

Aber

Partizanska ulica 37

1000 Ljubljana

 

2.

Janko

Prebil

Lubgojna 19

1354 Horjul

 

3.

Jakob

Presečnik

Podvrh 31

3330 Mozirje

 

4.

Branko 

Obranovič

Šalka vas 44

1330 Kočevje

 

5.

Marjan

Korošec

Ulica Veljka Vlahoviča 75

2000 Maribor

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 2024-2028

z.š.

Ime

Priimek

Naslov

Pošta

1.

Pavel

Praper

Stržovo 35

2392 Mežica

2.

Tomaž

Svete

Veliko Trebeljevo 32

1260 Ljubljana Polje

3.

Leopold

Sešlar

Podlipovica

1411 Izlake

4.

Drago 

Slanič

Gočova 50

2235 Sveta Trojica

5.

Emil

Kumer

Trgovišče 57

2274 Velika Nedelj


KOMISIJE ČZS
 
1. PREDSEDNIK IN ČLANI STROKOVNEGA SVETA PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE:
Strokovni vodja: dr. Peter Kozmus
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Marijan Moravec Član
2. Marko Hrastelj Član
3. Tomaž Lesnjak Član
4. Slavko Lešek Član
5. Robert Bali   Član
6. Mitja Nakrst Član- predstavnik komisije za vzrejo matic
7. dr. Janez Prešern Član-predstavnik KIS
8. dr. Peter Kozmus Član-strokovni vodja
9. dr. Janko Božič Pooblaščenec predsednika


2. ČLANI  UREDNIŠKEGA ODBORA:
Koordinator zaposlenih: Mara Golob Meserko
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Mara Golob Meserko Urednica
2. Marija Sivec Članica
3. Brane Borštnik Član
4. Erik Luznar Član
5. Simon Golob Član
6 dr. Janez Prešern-KIS Član
7. Mira Jenko Rogelj - Predstavnik VF NVI Članica

    
3.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ODLIKOVANJA IN NAGRADE:
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Rudi Vogel Predsednik, član UO ČZS
2. Jože Škulj Član
3. Vlado Žinkovič Član
4. Samo Cotelj Član
5. Bine Kladnik Član
   
4. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ORGANIZACIJSKE IN PRAVNE AKTE: 
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Janez Vencelj Predsednik, član UO ČZS
2. Mihael Bohinc Član
3. Matej Duh Član
4. Janko Sebastijan Stušek Član
5. Tomaž Svete Član
   
5.   PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA IZOBRAŽEVANJE:
Koordinator zaposlenih:  Boris Potočnik
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Mitja Smrdel Predsednik, član UO ČZS
2. Vladimir Fajdiga Član
3. Kristina Dolinar Paulič Članica
4. Suzana Pacek Članica
5. Franc Podrižnik Član
   
6.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA TEHNOLOGIJO ČEBELARJENJA, VARNO HRANO in ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL:
Koordinator zaposlenih: Simon Golob in Vlado Auguštin
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Vitomir Mlinarec Predsednik, član UO ČZS
2. Zoran Kmetič Član
3. Janez Bauer Član
4. Marjan Dolinšek Član
5. Dušan Skok Član
   
7.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA EKONOMIKO ČEBELARJENJA  IN TRŽNO USMERJENE ČEBELARJE:
Koordinator zaposlenih:  Tina Žerovnik in Mojca Pibernik
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Tilen Koleša Predsednik, član UO ČZS
2. Andrej Kropivšek Član
3. Sabina Žvikart Članica
4. Aleš Peček Član
5. Rado Majdič Član
   
8. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA » SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO «:
Koordinator zaposlenih:  Aljaž Debelak
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Mark Golobb Predsednik, član UO ČZS
2. Zvonko Sedmak Član
3. Marko Pikelj Član
4. Bojan Gavez Član
5. Bruno Kirbiš Član
   
9.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA EKOLOŠKO ČEBELARJENJE:
Koordinator zaposlenih:  Vlado Auguštin
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Bojan Pavlin Predsednik, član UO ČZS
2. Andrej Markun Član
3. Zdenko Savšek Član
4. Tomaž Zupan Član
5. Janez Vertič Član
   
10. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA OCENJEVANJE IN UPORABO ČEBELJIH PRIDELKOV:
Koordinator zaposlenih: Aljaž Debelak
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Anže Perčič Predsednik, član UO ČZS
2. Klavdijo Babič Član
3. Franc Tratnjek Član
4. Dr. Rajko Vidrih Član
5. Lilijana Rajkovič Članica
  
11. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ALTERNATIVNE OPRAŠEVALCE:
Koordinator dela: dr. Danilo Bevk

Komisija je sestavljena izmed ljubiteljev alternativnih opraševalcev, ki tudi predlagajo sestav komisije.  
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. dr. Anton Gradišek Predsednik komisije
2. dr. Janez Grad Član
3. Blaž Koderman Član
4. Tomaž Oštir Član
5. Blažka Brešan Članica
7. Jurij Nabergoj Član
8. dr. Danilo Bevk Član
9. Johanna A. Robinson Članica

12.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA APITERAPIJO:
Koordinator zaposlenih : Urška Ratajc
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Andrej Pliberšek Predsednik, član UO ČZS
2. Anica Vogel Članica
3. Dr. Stanko Srčič Član
4. Matjaž Pogačnik Član
5. Nika Pengal Članica
  
13.  ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA VZREJO ČEBELJIH MATIC:
 Koordinator Zaposlenih: Tomaž Samec
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Tomaž Gorenšek Predsednik, član UO ČZS
2. Janez Dremelj Član
3. Janko Bukovšek Član
4. Jožef Andrejč Član
5. Mitja Nakrst Član
  
14.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA IZKORIŠČANJE ČEBELJIH PAŠ:
Koordinator zaposlenih : Aleš Bozovičar
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Aleš Šuštar Predsednik, član UO ČZS
2. Gregor Lužar Član
3. Matjaž Zidarič Član
4. Ivan Skledar Član
5. Dušan Puhan Član
  
15. PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA ČEBELARSKO KULTURNO DEDIŠČINO:
Koordinator zaposlenih: Barbara Dimc
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Rajko Anzeljc Predsednik, član UO ČZS
2. Gregor Drolc Član
3. Andrej Lah Član
4. Ajda Kljun Članica
5. Verena Štekar Vidic Članica
   
16.  PREDSEDNIK IN ČLANI KOMISIJE UO ČZS ZA  "PODMLADEK ČZS":
Koordinator zaposlenih: Simon Golob
Z.š. Ime in priimek      Funkcija
1. Nina Ilič Predsednica, članica UO ČZS
2.    
3.    
4.    
5.     
Podobne vsebine
Predstavitev
Zgodovina
Organizacija
Predsednik ČZS
Konferenca COLOSS in Simpozij o apiterapiji v Sloveniji
eČebelar
Čebelarska društva
Pravilniki ČZS
Zapisniki sej
Ponudba
ČEBELARSKA KNJIŽNICA JANEZA GOLIČNIKA
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet
Simpozij o apiterapiji
Slovenski čebelar 2017 - arhiv
Slovenski čebelar 2019 - arhiv
Slovenski čebelar 2020 - arhiv
Laboratorij
Uredba – čebelarstvo 2017-2019
Pevski zbor
Slovenski čebelar 2016 - arhiv
Uredba – čebelarstvo
Posadi avtohtono medovito drevo
Svetovni dan čebel
Smernice
Banner
O projektu »Korak zase, korak za sladkorčke«
Podporniki projekta in aktivno sodelujoči
Čebelji pridelki v prehrani diabetikov
Kako lahko pomagam?
Zbrana denarna sredstva za sladkorčke
Operacija Štartaj kot čebelar
Reklama na prvi strani
Pokrovitelji ČZS
Porcijski med
Apimondija 2021
Vremenska napoved
Človek posadi, čebela opraši!
Javni razpisi in natečaji
Napoved medenja
Banka medovitih rastlin
Namenitev dela dohodnine ČZS
Popusti s člansko izkaznico
Odlikovanci Čebelarske zveze Slovenije
Slovenski čebelar 2018 - arhiv
Odlikovanci 2018
Odlikovanci 2019
Korak zase, korak za sladkorčke
Pisne podpore projektu
Uredba - čebelarstvo 2020-2022
Seznam razporejevalcev na stojišča
International Video Conference 22nd-24th October 2021, Slovenia
Apitherapy for Children - General Information
Apitherapy for Children - Symposium organisation structure
Apitherapy for Children - Main Topics
Apitherapy for Children - Program
Apitherapy for Children - Abstract Submission
Apitherapy for Children - Registration Exhibition
Apitherapy for Children - Contests
Apiterapija za otroke - Splošne informacije
Apiterapija za otroke - Organizacijska struktura
Apiterapija za otroke - Glavne teme
Apiterapija za otroke - Program
Apiterapija za otroke - Prijava povzetkov
Apiterapija za otroke - Registracija
Apiterapija za otroke - Natečaj
Podpora kasnejši košnji
Podpora občin
Čebelja pravljica povezuje
Domov / Home
Dan sajenja medovitih rastlin
Slovenian Bee Forage Planting Day 2022
Slovenski čebelar 2021 - arhiv
Partnerji / Partners
Regijski učni čebelnjaki