PRO


PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA ZA KRANJSKO ČEBELO  - PRO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je potrdilo ČZS za Priznano rejsko organizacijo (PRO) za kranjsko čebelo. Kmetijski inštitut Slovenije v tej smeri opravlja vlogo Druge priznane organizacije (DPO). Sestavni del vloge za priznanje ČZS kot PRO, je bil tudi poimenski seznam čebelarjev (rejcev) in število čebeljih družin (»živali«), ki jih le ti posedujejo oz. s katerimi vstopajo v priznano rejsko organizacijo.
 
Število članov in število čebeljih družin je pomembno zaradi zagotavljanja rejskih ciljev in je zato pomembno tako za ČZS, kot za včlanjene čebelarje, saj so nekateri ukrepi v čebelarstvu vezani na to »moč« PRO. Članstvo se dopolnjuje vsako leto in traja do preklica. ČZS na podlagi članskih evidence izdajala potrdila o včlanjenosti čebelarjev.
 
Dolžnosti članov PRO je izvajanje osnovne odbire, v skladu s priznanim Rejskim programom.
 
Obnavljanje članstva in vpis novih članov najintenzivneje poteka na občnih zborih ČD. Če tega še niste storili, je spodaj prijavnica, ki jo izpolnite z vsemi podatki in podpisano pošljite na naslov: ČZS – PRO, Brdo 8, 1225 Lukovica. 
 

 K vstopu v PRO vabimo vse čebelarje!

V nadaljevanju si lahko ogledate ključne dokumente, ki opredeljujejo delo PRO in DPO. Delo poteka na podlagi letnega programa, ki ga PRO in DPO pripravita vsako leto in vključujejo usmeritve potrjenega Rejskega programa (RP).
 
Priloga: Rejski program 
Priloga: Odločba za opravljanje koncesije 2020
Priloga: Odločba STRP 2020

Zakoniti zastopnik rejske organizacije:
 
Boštjan Noč, Predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Brdo pri Lukovici 8
1225 Lukovica
 
Strokovni vodja rejske organizacije:
Dr. Peter Kozmus
 
Kontaktni podatki rejske organizacije:
Čebelarska zveza Slovenije, Priznana rejska organizacija v čebelarstvu
Brdo pri Lukovici 8
1225 Lukovica
Tel: 01/ 729 61 16, gsm: 041/ 352 997
Elektronski naslov: peter.kozmus@czs.si