Predstavitev aplikacije za vnos vlog

25.04.2023 14:35:59
Ekonomika
V novem programskem obdobju bo možno kandidiranje le preko elektronsko oddajanje vlog. V ta namen bo s strani MKGP in ARSKTRP vzpostavljena aplikacija PRPV2327. Za uspešno kandidiranje na razpisih vam svetujemo, da si zagotovite kvalificirano digitalno potrdilo ter da si vsa potrebna dokazila (potrdila, račune, dokazila o izobrazbi,…) skenirate in shranite na napravo, preko katere boste oddajali vloge na razpis.

V prilogi je objavljena predstavitev aplikacije za vnos vlog za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov, ki jo je pripravila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Več informacij o intervencijah v sektorju čebelarskih proizvodov: https://www.gov.si/zbirke/storitve/intervencije-v-sektorju-cebelarskih-proizvodov/

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ