Objavljen sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa

24.04.2023 14:31:51
Ekonomika
V Uradnem listu 46/2023 z dne 21. aprila 2023, je bil objavljen Sklep o določitvi seznama čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter najvišje višine priznanih stroškov nakupa opreme, zdravil, sadik in nakupa oziroma cene izdelave satnice za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov za programsko obdobje 2023-2027.

Sklep je med drugim osnova za objavo razpisov za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in sofinanciranje nakupa ali izdelave satnic s certifikatom ali z analiznim izvidom, ki bosta po podatkih MKGP predvidoma objavljena dne 5. maja 2023, vloge pa bo možno oddajati do 31. julija 2023.

Najvišje višine priznanih stroškov nakupa opreme so zapisane v prilogi, na razpisu pa lahko ob izpolnjevanju pogojev kandidirate vsi, ki ste čebelarsko opremo ali satnice kupili oziroma izdelali v obdobju med 1.1.2023 do dneva oddaje vloge.

Ponovno pa opozarjamo, da bo oddaja vloge možna le elektronsko!
 
Mojca Pibernik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ