Načini za nadzor in izboljšanje finančnega stanja v čebelarstvu

29.12.2022 9:58:56
Ekonomika
Modelne kalkulacije so orodje, ki omogoča natančno spremljanje stroškov in prihodkov za posamezni kmetijski proizvod. V Javni svetovalni službi za čebelarstvo smo pripravili tabelo za izdelavo kalkulacij pridelave čebeljih pridelkov. Struktura pridelave čebeljih pridelkov, obseg proizvodnje in nabor ostalih čebelarskih dejavnosti se od čebelarstva do čebelarstva razlikujejo. Kalkulacije zajemajo pridelavo v okviru čebelarstva kot osnovne kmetijske dejavnosti. Najpogostejši in osnovni čebelji pridelek z vidika pridelave je med. Z nakupom pripomočkov in opreme za pridobivanje ostalih čebeljih pridelkov se nabor pridelave in raznovrstnost čebeljih pridelkov poveča. Na voljo so kalkulacije za pridelavo medu, voska, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka, čebeljega strupa ter vzreje čebeljih matic in čebeljih družin. V posamezni kalkulaciji so vključeni stroški, ki nastanejo neposredno s pridelavo določenega čebeljega pridelka.

V kalkulaciji so zajeti tako spremenljivi stroški kot tudi stalni stroški ob predpostavki, da imamo določeno čebelarsko infrastrukturo in panje s čebeljimi družinami. Stalni ali fiksni stroški so tisti, ki se ne spreminjajo z obsegom proizvodnje. Pod stalne stroške štejemo prispevke za zavarovanje, članarine, čebelarsko opremo in pripomočke. Spremenljivi stroški pa so tisti, ki se spreminjajo z obsegom proizvodnje. To so stroški čebeljih panjev, embalaže, materiala, energije, dela, zdravil.

Glavni cilj pri poslovanju je znižati proizvodno ceno in povečati prodajno ceno. S tem višamo prihodke in nižamo odhodke, kar pomeni večji dobiček, ki je razlika med prihodki in odhodki. Proizvodno ceno lahko nižamo s povečanjem obsega in nižanjem fiksnih stroškov na enoto (npr. panj), z izboljšanjem tehnologije čebelarjenja ter ostalimi optimizacijami stroškov. Prodajno ceno lahko povečamo z dobro, inovativno in učinkovito promocijo ter trženjem, ki vodita v povečanje povpraševanja po čebeljih pridelkih, s prodajo čebeljih pridelkov v manjših embalažah, z vključevanjem v sheme kakovosti, ki na podlagi kvalitete in porekla dajo medu dodano vrednost in z drugimi tehnikami, ki dajo potrošniku pri nakupu večje zadovoljstvo kot količina porabljenega denarja.  

S pomočjo kalkulacij lahko načrtujemo gospodarjenje in usmerimo naše čebelarstvo v bolj ekonomičen način poslovanja. Namen kalkulacije je v prvi vrsti ta, da lahko v okviru zmogljivosti in obstoječih možnosti, ki jih ima čebelarstvo, primerjamo kako uspešna in ekonomična je pridelava določenega čebeljega pridelka. Kalkulacije pa so lahko tudi v pomoč pri postavljanju cen čebeljih pridelkov ter izdelavi poslovnega načrta in načrtovanja naložb v čebelarstvu.

Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ