Priložnost za ustanovitev skupine proizvajalcev za skupno trženje

22.12.2022 14:50:39
Ekonomika
V Sloveniji imamo po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na dan 21.12.2022 na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva registriranih 25 skupin proizvajalcev za skupno trženje. Ti delujejo na podlagi prostovoljnega povezovanja, s ciljem prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje zahtevam trga s skupnim trženjem blaga. Nacionalne pravne podlage so opredeljene v Zakonu o kmetijstvu, Pravilniku o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje in Pravilniku o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.
 
Skupino proizvajalcev za skupno trženje je mogoče priznati v osemnajstih sektorjih, med katere sodi tudi sektor čebelji proizvodi. Ob pisanju tega prispevka skupine proizvajalcev za skupno trženje v sektorju čebelji proizvodi še nimamo, je pa vredno razmisliti o tem.
 
S tem člankom vas želim informirati o tem, da je Program razvoja podeželja v letih 2014 – 2022 finančno podpiral ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Pred nami je novo obdobje Skupne kmetijske politike (SKP) 2023 – 2027 in sprejet Strateški načrt SKP, ki bo z intervencijo Sodelovanje in podintervencijo spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju prav tako podpiral ustanavljanje in začetno delovanje skupin proizvajalcev in organizacij proizvajalcev za skupno trženje na področju kmetijstva in gozdarstva. Kot je iz vsebine Strateškega načrta SKP razbrati, bodo do podpore upravičene skupine proizvajalcev iz vseh sektorjev. Potreba za nadaljnjo podporo tovrstnih skupin izhaja iz tega, da bi se okrepil ekonomski in pogajalski položaj pridelovalcev v verigi vrednosti preskrbe s hrano glede na ostale deležnike v tej verigi, pa tudi slovenski potrošnik je bolj ozaveščen in zahteven glede transparentnosti in etičnosti pri proizvodnji živil, zato narašča potreba po lokalnih proizvodih. 
 
Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju se bo dodelila kot nepovratna sredstva, v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za največ prvih pet zaporednih let po datumu priznanja. Najvišja stopnja podpore bo znašala 10 % vrednosti tržne proizvodnje in se bo postopno zniževala in sicer:
– 10 % deleža tržne proizvodnje za koledarsko leto priznanja,
– 9 % deleža tržne proizvodnje za prvo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 8 % deleža tržne proizvodnje za drugo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 7 % deleža tržne proizvodnje za tretje koledarsko leto po koledarskem letu priznanja in
– 6 % deleža tržne proizvodnje za četrto koledarsko leto po koledarskem letu priznanja.
Najvišji letni znesek podpore je za skupine proizvajalcev predviden v vrednosti 25.000 EUR.
 
Strateškemu načrtu bo sledila še priprava in objava nacionalne uredbe, ki bo podrobneje urejala izvajanje omenjene intervencije. Kakšni so pogoji za ustanovitev in priznanje skupine proizvajalcev za skupno trženje, se lahko pozanimate pri svetovalki specialistki za ekonomiko pri Javni svetovalni službi v čebelarstvu.
 
Lidija Senič
Vodja služb pri ČZS
 
Viri: