Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki

25.11.2022 12:57:48
Ekonomika
Obveščamo vas, da bo danes, 25.11.2022 v Uradnem listu RS št. 146 objavljen odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju.  Za finančno nadomestilo so namenjena sredstva v višini 1.960.000 eurov iz proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo informativne odločbe prejeli najkasneje do 21.12.2022.
Upravičenec do finančnega nadomestila je čebelar, ki je vpisan v centralni register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala,
in izpolnjuje naslednje pogoje iz odloka:
 • -vpisan je v register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022
 • -na dan 31. oktober 2021 ima v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine
 • -glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil do 1. decembra 2021 za stanje na dan 31. oktober 2021
 • -za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
 • -na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje
 • -na dan uveljavitve tega odloka ali sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov
Višina podpore se dodeli v obliki pavšala na čebeljo družino in znaša okvirno 10,00 eurov za čebeljo družino.
Več informaciji o finančnem nadomestilu se nahaja na spletni povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/financno-nadomestilo-zaradi-visokih-cen-reprodukcijskega-materiala-ki-se-porabi-v-cebelarskem-sektorju/
 
Pomembno:
 • -upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči;
 • -upravičenci, ki so na dan uveljavitve tega odloka imeli neporavnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov, lahko poravnajo svoje obveznosti tako, da sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nimajo neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
 • -informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc;
 • -izdaja informativnih odločb je predvidena do 21. decembra 2022.
 •  
 • Vir: MKGP