Ob 12. Tradicionalnem slovenskem zajtrku in Dnevu slovenske hrane si želimo, da

16.11.2022 16:29:43
Ekonomika
V petek bomo obeleževali že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk in 11. Dan slovenske hrane. Na ta dan v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji uživajo Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in sezonsko sadje. Prav tako se skozi dan vršijo raznovrstne aktivnosti, ki omogočajo našim najmlajšim, da spoznajo pomen in vlogo lokalno pridelane hrane ter vlogo pridelovalcev pri tem.

Boštjan Noč, predsednik ČZS, ob letošnjem Tradicionalnem slovenskem zajtrku: »Tradicionalni slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane sta nastala na pobudo ČZS in ju je kasneje sprejela in potrdila Vlada RS. Ob začetku si nihče ni predstavljal, da bo to eden od glavnih nacionalnih projektov za promocijo slovenske hrane. V naslednjih letih smo skupaj z državo dokazali, da je edina prava pot to, da Slovenci promoviramo slovensko hrano in da skušamo v javne zavode, vrtce in šole uvesti čim več slovenske hrane. Zakonodaja v zadnjih letih omogoča javnim zavodom večje naročanje slovenske hrane. S stalnim ozaveščanjem, da je slovensko najboljše verjamem, da bomo še uspešnejši. V petek je praznik slovenske hrane, slovenskega čebelarstva, slovenskega medu. Zaželen je obisk čebelarjev v vrtcih, v šolah in v ostalih ustanovah. Bistveno pa je tudi, da na ta dan ter ostale dni tudi sami uživamo slovensko hrano ter z takimi ravnanji kot zgled pozitivno vplivamo na ostale. Če bomo Slovenci z nakupom lokalno pridelane hrane pokazali zaupanje do naših pridelovalcev, bodo ideje, ki jih poudarjamo ob Dnevu slovenske hrane, udejanjene tudi v praksi. Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk vsakih nekaj let potrebuje nadgradnjo. Prvotno je potekal medeni zajtrk čebelarjev, ki je prerastel v skupno zgodbo vseh kmetijskih panog kot Tradicionalni slovenski zajtrk ter nato še Dan slovenske hrane. Čas je za nadgradnjo obstoječega, saj slovenski pridelovalec lahko ne samo vrtcem in šolam, ampak tudi ostalim javnim zavodom in ustanovam, ponudi mnogo različnih jedi, nekatere, ki so povezane z našo tradicijo, potrebujejo večjo prepoznavnost. Iz Dneva slovenske hrane je potrebno preiti v Teden slovenske hrane. K ideji, da se poda pobudo za nadgradnjo Vladi RS, je v dveh dneh pristopilo 11 institucij. Vesel sem, da bo to naša skupna pobuda številnih deležnikov v kmetijstvu Vladi RS, da se uživanje lokalno pridelane hrane in sodelovanje pri Tednu slovenske hrane razširi na javne zavode v lasti države. Verjamem, da bo MKGP sodelovalo pri pobudi in da bomo skupaj prepričali Vlado RS za naš predlog, saj gre za zgodbo slovenskega kmetijstva, slovenskega podeželja in konec koncev Slovencev, da bodo uživali lokalno pridelano hrano. Prav tako moramo poskrbeti za ranljive skupine, da jim omogočimo uživanje slovenske hrane.«

Tudi zaposleni na ČZS se bomo udeležili Tradicionalnega slovenskega zajtrka po vrtcih in osnovnih šolah:
 
ime priimek lokacija
Vlado Auguštin OŠ Črnomelj
Marko Borko OŠ Janka Modra, enoti Senožeti in Dolsko
Aleš Bozovičar Vrtec Horjul, Vrtec Dobrova
Aljaž Debelak OŠ Nove Jarše
Simon Golob OŠ Stranje, POŠ Gozd
Ana Janžekovič OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Boštjan Noč OŠ Žirovnica
Tomaž Samec OŠ Selnica ob Dravi
Tina Žerovnik OŠ Škofljica, PŠ Želimlje
 
Vsem želimo uspešno izpeljavo in prijetno praznovanje letošnjega Dne slovenske hrane ter Tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ